atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Pir Sultan Pirimiz Yolunda Ölürüz

 

Remzi Kaptan

 remzi.kaptan@yahoo.com

 

Gidi Yezit bize Kızılbaş demiş

Meğer Şah'ı sevdi dese yoludur

Yetmiş iki millet sevmese Şah'ı

Biz severiz Sah-ı Merdan Ali'dir 

 

Pir Sultan Pirimiz yolunda ölürüz” sloganı yerinde bir slogandır. Yobazın, yozun, yolundan çıkanların her zaman yüzüne haykırılması gerekiyor: “Pir Sultan Pirimiz yolunda ölürüz.”

Şimdi bizim aramıza
Yola boyun veren gelsin

Pir Sultan Abdal,  Aleviliğe bağlılığın ve bu bağlılığın gereklerini ölümüne yerine getirmenin adıdır. Pir Sultan Abdal'ın yoluna bağlı olmak ve yolu için ölmek demek,  Aleviliğe bağlı olmak ve Alevi toplumu için canı-başı hak yoluna koymak demektir.

Koyun beni Hak aşkına yanayım

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

 

Pir Sultan Abdal'ın inancı, direnci, bağlılığı, bilinci, felsefesi, yaşamı.. kısacası Pir Sultan'ın yolu bütün Alevilerin yoludur. Bütün Aleviler Pir Sultan'ın yolunda onun gibi olmayı hedeflemelidir.

Kadılar, Müftüler fetva yazarsa

İşte kemend, işte boynum asarsa

İşte hançer, işte kellem keserse

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

 

İkrar verip ikrarına bağlı olmanın adidir Pir Sultan Abdal'ın adı. Ne pahasına olursa olsun asla yolundan dönmemektir Pir Sultan'ın yolu. Herkesler ihanet etse bile, bütün dostlar taş atsa bile, ailesi dahil bütün sahip oldukları ve sevdikleri zarar görse dahi asla dönmez Pir Sultan yolundan. İşte  Pirimizin bu yolu için bizlerde ölmeye hazırız. Pirimizin yolunda ölmek, ölmek değildir. Asıl yaşamak böylesi bir yolda ölmekle mümkündür. Ölmeden önce ölmek budur.

Ben Musa'yım sen Firavun

İkrarsız şeytan-ı lain

Kaçıncı ölmem bu hain

Pir Sultan ölür dirilir

 

Dünyanın parasını, pulunu, şöhretini bir çırpıda elinin tersiye iten kişidir Pirimiz. Onun soylu hayalleri, aşkın idealleri, Muhammed Ali'nin yoluna sarsılmaz bağlılığı vardır. Bu asil değerler için dünya malı veya Hınzır Paşanın sofrasının baş köşesinin bir anlam ve önemi olabilir mi? Olamaz. Çünkü Hınzır Paşaların sofrasındakiler haramdır. Haramı değil Pir Sultan, onun köpekleri bile yemez.

Ben gayrı nesne bilmezem

Allah bir Muhammed Ali

Özümü gayra salmazam

Allah bir Muhammed Ali

 

Pir Sultan Abdal, bir güzel insandır. Öyle yarım yamalak değil, komple insandır. İnsan-ı Kamildir Pirimiz. O, sadece bu yola aşk ile, sıdk ile bağlı biri değildir. Bununla beraber yaşamın bütününü gören, gözeten, yaşayan biridir. Böyle olduğu için Tamburası (sazı) ile dertleşiyor.

Gel Benim Sarı Tanburam

Sen Ne İçin İnilersin

İçim Oyuk, Derdim Büyük

Ben Anınçin İnilerim

 

Sarı Tanbur Benim Adım

Arşa Çıkıyor Feryadım

Pîr Sultan`ımdır Üstadım

Ben Anınçin İnilerim

 

Pirimiz Pir Sultan Abdal, yenilmezliğin adıdır bizler için. Onun adı andımızdır. Pirimiz asla boyun eğmedi, asla zalimlere biat etmedi. gerektiğinde inancı için, Alevilik için ölümü bile hiçe saydı. Nefes aldığı her an yoluna hizmet etti. Toplumunun şahsında insanlığa hizmet etti. Umutsuzluğa kapılmadı, af dilemedi, aman dilemedi. Her daim üretken oldu. Eğer Pirimiz olmasaydı bizler bu denli bilinç sahibi olamazdık. Pirimizin aydınlık yolu bütün dertlerimize devadır. Onun deyişleri hangi çağda olursa olsun her zaman bizler için moral, bilinç, umut ve inançta derinleşmenin kaynağıdır.

 

Pir Sultan Abdal'ın yolunda yürümek, onun deyişleriyle muhabbet etmek, cem olmak, can olmak, insan olmaktır. İnsan-ı Kamil olmaktır. Pir Sultan'ın yolunda yürümek, anlamlı ve mutlu hayata yol almaktır. Onun Pirliğinde yol alıyor olmak, Alevilik Bilincine sahip olmaktır. Pirimizin ışığıyla aydınlanıp bilince ulaşmış birinin yaşamda karşısına çıkan sorunların bir anlamı yoktur. Pirimizin nurlu yolunda yürüyenler hakikate en yakın olanlardır. Hakikatin, gerçeğin sırrına Pirimizin yolundan yürüyüp ulaşanlar, ulaştıkları hakikatleri insanlığa sunarak cümle insanlığa, kainata hizmet ederler. Onlar, Pirimizde olduğu gibi Muhammed Ali'nin katarında, didarında olanlardır. Yaşama, dünyaya güzellikler sunanlardır. Yaşamı anlamına uygun yaşayanlardır. Ne mutlu Pirimizin nurlu ve aydınlık yolundan gidenlere. Ne mutlu bütün yozlara ve yobazlara karşı, Hınzır Paşalara karşı, “Pir Sultan Pirimiz onun için ölürüz” diyenlere.

Bu dünyanın evvelini sorarsan

Allah bir Muhammed Ali'dir Ali

Sen bu yolun sahibini ararsan

Allah bir Muhammed Ali'dir Ali

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!