atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

IMG_2241

Remzi Kaptan, 1976 yılında K. Maraş'ta doğdu.

Temel çalışma alanı başta Alevilik olmak üzere dinler ve inançlardır.

Yazarın konuyla alakalı çok sayıda araştırmaları, makaleleri vardır.

Kitapları farklı dillere çevrilen yazarın öykü ve şiir çalışmaları da mevcuttur.

İletişim:

remzi.kaptan@yahoo.com

Remzi Kaptan, ( 1976) ist ein alevitischer Schriftsteller und Intellektueller. Seit seiner Jugend beschäftigt sich Remzi Kaptan mit den Problemen der Aleviten. In der alevitischen Gesellschaft haben seine Schriften ein hohes Ansehen. Er publizierte Bücher und zahlreiche Aufsätze und Essays über die alevitische Lehre und das alevitische Bewusstsein.
Kontakt: remzi.kaptan@yahoo.com

Leserbrief an Remzi Kaptan

Remzi Kaptan’ın sohbet ve yazılarından hazırlamış olduğumuz kitapları aşağıdaki linkleri tıklayarak okuyabilirsiniz.

Sorularla Alevilik

Alevilik Aşkı

Alevilik Bilinci

Ehlibeyt, 12 İmamlar ve Hz. Ali

Alevi Dualari Gülbanklar

Kerbela, Imam Hüseyin, Muharrem Orucu, Asure

Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar

Alevilik ve Alevilere Dair Düşünceler 1

Alevi Önderleri

Geçmişten Geleceğe Alevi Olmak

Allah, Evren, Insan

Ein kurzer Einblick in das Muharrem-Fasten, Kerbela, 12 Imame und Aschure

Dört Kapı Kırk Makam

Alevi Gencin Yol Haritasi

Öncesi ve sonrası ile Alevilikte Ölüm

48 Perşembe Gülbank ve Sohbet

İnanç Boyutuyla Alevilik              

Beni Seveceksen Eğer        

Candaş Aleviler ve Alevilik Hakkında Sohbetler         

Çocuklar İçin Uygulamalı Alevilik Dersleri

Alevi İnançlı Kadın ve Aile

                  

Remzi Kaptan’ın yazıları

Hakk Yardımcımız Hızır Yoldaşımızdır

Alevilik Tüm İnsanlığa Hitap Ediyor mu?

Aşk Yüceltir

Cem Meydanı Nasip Meydanıdır

Alevilik İnsanı Anlamlı Yaşama Götüren Yoldur

Yolu Sır Eyleyen

Alevilik Aşkı Aşkların Zirvesidir

Yalnızca İnancından Şüphe Duymayanlar Toplumuna En Güzel Hizmeti Yaparlar

Alevilik Yoluna Tutkuyla Aşık Olmak

İkrar mı İnkar mı?

Yolumuz Var Bizim Hakk'a ve Hakikatlere Götüren

Mutsuzluğun Nedenleri

Alevilerde İmkansızlıklar, Bahaneler, Yetmezlikler, Eksiklikler

Aleviliği Tüm İnsanlığa Tanıtmak

Aşk İle Erenler

Ham Ervah

Hızırlaşmak, Hızır Olmak

Muharrem Orucunun Anlamı, Değeri ve Önemi

Erenlerin Cemini Nasıl Anlatmalı

Dertli Divani

Bizim Semahımız İlahi Bir Aşktır

Senem

Aşk ve Ahlak

Özgür Olunmadan Aşık Olunmaz

Sır Vardır Sır İçinde

Hizmet Edelim Gerçeğe

Pir Sultan'ın Aşkı

Münkir Ermez Bu Sırra

Korkmadan Gerçekleri Haykırmak

Bizler Güruh-u Naci'yiz

Kimseye Haksızlık Yapmadan Haklarımızı Savunacağız

Alevilerde Yenilgi ve Zafer

Köklerin Sağlamlığı Bizi Aydınlık Geleceğe Taşır

İnanmazsan Gelir Görürsün

Alevilik Aşkı Aşkların En Güzelidir

Salman-ı Pak

Aşk, İnsanın Kendisini Aşmasıdır

Musahiplik nedir? Ne zaman ve hangi şartlarda ortaya çıkmıştır?

Alevilik Davasına Kendini Adamak

Alevi Toplumuna ve Alevi İnancına Layıkıyla Hizmet Edebiliyor muyuz?

Aşkın Ateşiyle Nurlanmak

Ulu Hünkar Hacı Bektaş Veli Her Dem Işığımızdır

Hedeflenen Mutlak Aşktır

Vahdetname

Biz Mezhep Bilmeyiz, Yolumuz Vardır

Alevi Yoluna Hizmet İddiasında olanlar Korku Duvarını Aşmalıdırlar

 Eşrefoğlu Al Haberi

Aşk Anlatılmaz, Yaşanır

Çaldıran Savaşı

Yalnızca İnancından Şüphe Duymayanlar Toplumuna En Güzel Hizmeti Yaparlar

Temel Gereksinimler

Uykusuzluk, Korkular

Safevi Devleti Nasıl ve Neden Yıkıldı

İlişkilerimizde Esas Olması Gereken Bir Davranış; Ciddiyet

Pir Sultan Pirimiz Yolunda Ölürüz

Aşık Veyseldeki Derinlik

Alevi Kavramının Kökeni ve Anlamı

Alevi İnanç Kimliği Bizler İçin Esas Kimliktir

Kainatın Aynasıyım Mademki Ben Bir İnsanım

Ebuzer Giffari

Alevi inançlı kişilerle Sünni veya başka inançtan kişilerin evlilikleri hakkında görüşleriniz nelerd

Aleviler İçin Hayırsız Bir Olay: Vaka-i Hayriye

Değişim, Gelişim, İnsani Değerler, Aşk

Cem; Toplumsal Düzen, Bireysel Huzur

Fazlullah Hurufi ve Hurufilik

Kurban ve kurban bayramı nedir? Ne zaman ortaya çıkmıştır? Kurban neyi sembolize ediyor? Kurban ile amaçlanan nedir? Günümüzde kurbanı ve kurban bayramını nasıl anlamalı ve yaşamalıyız? Kurban olarak neyi sunmalıyız?

Alevilik İslamiyet içindeki bir mezhep midir?

İbadet nedir? İnsan neden ibadet eder, ibadet etmekle insan neyi amaçlıyor?

Cem nedir?

Oruç nedir?

Aşurenin tarihi kime, kimlere dayanır? Aşure nasıl ortaya çıkmıştır? Aleviler için aşurenin anlam ve önemi nedir? Günümüzde aşure nasıl bir anlam içeriyor?

Çerağ, Delil nedir, neleri sembolize ediyor? Çerağ/Delil gülbanklarından, deyişlerinden örnek verebilir misiniz?

Nevruz Bayramı Aleviler için ne anlama geliyor ve Aleviler Nevruzu nasıl kutlarlar?

Semah nedir? Semah bir oyun mudur? Her yerde Semah dönülür mü?

Köken itibariyle Alevi olmayan fakat Alevi inancına ilgi duyan insanlara ve genel olarak, “isteyen herkes Alevi olabilir mi, nasıl Alevi olunur” sorularına ne cevaplar verilmesi gerekiyor?

Şamanizmin ve Zerdüştlüğün Aleviliğe etkileri var mıdır? Eğer varsa bu etkinlik ne boyuttadır ve günümüzde nasıl bir işleve sahiptir?

Şeyh Bedrettin

İbrahim Edhem

Her Eşinden Ayrılan Düşkün müdür

Alevilik İnancına Hizmet Etmenin Karşılığı

Sonsuzluk, Aşk, Yaşamın Gayesi

İyilik, Güzellik, Sevgi

Yaşamımız Ne Kadar Vazgeçilmez

Alevilerde Nezaket ve Estetik Algısı

Neden Cemevlerinde ve Diğer Alevi Kurumlarında Hizmet Ediyoruz

Güneş, Bahar, Aşk, Yaşamak

Kadının Erkeği Taklit Etmesi

Alevilikte Ölünün Gömülmesi

Ahlaksızlık Marifet, Sahtekarlık Yetenek Değildir

Kerbela Çölünün Kumu

Alevilerde Türbe Ziyaretinin Anlamı

Yaşamak; İnanmak ve Mücadele Etmektir

Fatma Ana'nın Eli

İkrar Vermek Murad Almak

Alevilik; Mazlum ve Mahzunların İnancıdır

Varto'dan Odense'ye; Hakkın Gerçeğini Söylemek

Aleviliğini İnkar Etmek; Geçmişini Yok Sayıp Geleceksiz Kalmaktır

Alevilik Yoluna Hizmet Etmek Onur, Şeref ve Ayrıcalıktır

Birlikte Yaşama Kültürü

Alevi Gençliğinin Toplumsal Duyarlılığı

Alevilerin Başkalarına Özenmelerine İhtiyaçları Yoktur

Başarısızlık Kader Değildir

Selam Olsun Hak İnancına Mensup Hakikat Yolcularına

Bütün İnsanlık İçin Dua Etmek

Alevilerin Davası Hak Davasıdır

Aleviliğin Varoluşa Cevap Ve Çözümleri

Gönüldeki Aleviliğin Davranışa Yansıması

Dinimiz İmam Hüseyin'in Dinidir

Aleviliği İnsanlıkla Buluşturmak

Bizler Kerbela'nın Evlatlarıyız Ölüm Bize Ne Eyler ki

Aşık Hüdai Baba

Alevilerin ve Aleviliğin Romanı

Hiçlik Makamı

Aleviliğe Uymak Yerine Aleviliği Kendimize Uydurmaya Çalışmak

Can Onunsa Yürek Benim Ya

Alevilerin Örgütlenmesi Hayati Önemdedir

İçsel Dinginlik ve Huzur

İnsan Nasıl Anlam ve Mutluluk Dolu Bir Yaşamın Sahibi Olur

İnsanlık Var Oldukça Alevilik İnancıda Var Olacaktır

Alevilerin Talepleri En İnsani Taleplerdir

Ali Yolu İnsanlığın Yoludur

Alevilerde Tarih ve Toplum Bilinci

Anlam Arayışı

Çok Şükür Ali Yolunda Yürüyenlerdeniz

Hayal Kurmak Bedava

Sevmek Güzelleşmek ve Yüceleşmektir

Alevi Erenlerinin Keramet ve Hikmetleri

Alevilik Yoluna Hizmet Etmek İnsanı Kurtuluşa Götürür

Himmet Sahibi Olmak İçin Hizmet

Hz. Ali ve Ormanın Düzeni

Müminler Fakirdir Değil; Fukara

Büyük Düşlerin İnsanı

Yürek Patikasından Hakikat Menziline

Döndüğümüz Çark-ı Pervazlar

Kadın Ne İster?

Yol Erinin Öne Çıkma Zamanıdır

Yolumuzdayız

Aleviler Kendi Kökleri Üzerinden Gelişebilir

Aleviler ve Hicret

Bir İnsanı Her Haliyle Sevmek

El Alem Ne Der

Yaşayan Ölülerden Olmamak

Hz. Ali Hakkında Tevratta Bilgi Var mı?

Öz İle Özü Sevmek

Alevi Kökenli Olmayanların Aleviliğe İlgisi

Aleviler ve Başarı

Alevilerde Önderlik Sorunu ve Modern Zamanlarda Alevi İnanç Önderliği

Alevilerin Modern Zaman Dervişleri

Aşkın Kendisi Olmak

Bulmuşken Birbirimizi

Ehlibeyte Düşmanlık ve Sonuçları

Ey Alevi! Hayat Boşluk Affetmiyor Farkında mısın?

Hızır Bilinci ve İnancı ile Donanmak

İkrar u İman

İnancımız Olan Aleviliğe Dair Daha Çok Konuşmalı, Yazmalı, Faaliyette Bulunmalıyız

Kötüyüm Demek Ne Haddimize

Medeniyet İnsanı Esas Aldıkça Bir Değer İfade Eder

On Muharremde Ne oldu?

Pir Sultan'ın Yolundan, İzinden Gitmek

Sivas Katliamını Lanetlemek

Yaşamımızı Ne Değerli Kılar?

Yenilgilerimizi Kabullenmek

Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali

Ehlibeyt Bendelerinin Sorumlulukları

Hakkın Varlığından Var Olmak

Aleviler İçin Din Ne Anlama Geliyor

Hz. Ali Kime Karşı Savaştı?

Aleviliği Yaşamayanın Alevilik Tanımlaması

Alevilik ve Aleviler

Cem İbadettir

İkrar Birliği

Pir Sultan Abdal'ın Köpekleri

Alevi Kurumsallaşmasında Zihniyet Değişimi

Bir Dağ Bile Beni Sevse Musibetlere Uğrar

Biz…

Ehlibeyt Şefaat Eder mi?

Hizmetimiz Hakk İçindir

Hz. Ali Bizler İçin Tüm Zamanların Kahramanıdır

Alemlerin Nuru Hz. Muhammed

Fatma Ana'nın Güzelliği

Hz. Ali'nin Doğum Yeri

 İmam Hüseyin Güzelliktir

Alevi Tarihinde Ehlibeyt ve 12 İmamlar Dönemi Bilinmesi Zaruri Bir Dönemdir

Kerbela da Hüseyin Olmak

Haricilik ve Nehrevan Savaşı

İmam Hüseyin İçin Ağlamak

Fedek Olayı

Hz. Ali Yolumuzun Önderidir

Hz. Muhammedin Vasiyetini Yazdırmak İstemesine Ömer'in Karşı Çıkması

Sıffin Savaşı

Hz. Ali'nin Aşıklarıyız

Hz. Ali, Ebubekir, Ömer ve Oyman'a Biat Etmemiştir

Hz. Ali'nin, Hz. Fatma Ananın Hakka Yürümesinden Sonra Söyledikleri

Hz. Ali'nin Cenaze Merasiminde Kimliği Meçhul Bir Şahsın Yaptığı Konuşma

Ali Demek Yücelik Demektir

Ehlibeyt Bendesi Olmak

Hz. Ali Mazlumların Yarenidir

Mazlum Hüseyin

Hz. Alinin Suskunluğu

Gadir Hum Olayı

Hz. Ali'nin Düşünce Denizinden Bir Kaç Damla

Hz. Ali ilkelerin İnsanıdır

Hz. Ali’yi Tanımak

Hz. Ali'nin Siyaset Anlayışı 

Yiğit Olmak Hüseyin Olmaktır

Sünnilere Göre Hz. Ali

İmam Hüseyin'in Mücadelesi İktidar Olma Mücadelesi Değildir

Günümüzde Hz. Ali

İmam Hüseyin Gönüllerin Sultanıdır

Bir Bütün Olarak Hz. Ali

Kerbela Olayının Aleviler için önemi nedir ve Kerbela Olayı nasıl gelişti?

Ehlibeyt Haklıdır

Hz. Zeynep

Hz. Muhammed

Ehlibeyt ne anlama geliyor ve kimlerden oluşuyor?

Hz. Ali

Hz. Fatma

12 İmamlar kimlerdir? Aleviler için ne anlama geliyorlar?

Hz. Muhammed Nurdur

İmam Hüseyin kimdir?

İmam Hasan

İmam Zeynel Abidin

İmam Muhammed Bakır

İmam Caferi Sadık

İmam Musa Kazım

İmam Ali Rıza

İmam Muhammed Taki

İmam Ali Naki

İmam Hasan Askeri

İmam Muhammed Mehdi

On Dört Masumu Pak

On Yedi Kemerbest

İmam Zeynel Abidin'in Yalnızlığı

Hz. Ali'ye Bağlılık

Güzelliklerin Toplamı

Alevi Gencin Yol Haritası

Maraş Katliamını Unutmamak

Annenin ve Anneliğin Kutsallığı/Modern Zamanlarda Annelik

Kimseye Boyun Bükmeden Yolu Sürmek

Aleviler İnsanlığa Ne Veriyor

Pir Sultan Abdal: İnancın, Direnişin, Bilgeliğin Toplamı

Alevi İnanç ve Toplum Gerçekliğinden Bihaber Aleviler

Alevilerde On İki İmamların Anlam ve Önemi

Modern Zamanların Dervişleri

Alevilik Bir Sünni Tarikatı Değildir

Alevilerin Yeri Neresidir

Kerbela da Açılan Yaralara Kanıyor Daha

Evrenin Sonsuzluğu ve Kemalet

Şah İsmail Hatayi Bizler İçin Sıradan Bir Devlet Yöneticisi Değildir

Zülfikar nedir,  neyi sembolize ediyor?

Tevella Teberra ne anlama geliyor?

Pir Sultan Abdal

Şah İsmail Hatayi

Hallac-ı Mansur

Horasan Teberdarı Eba Müslim Horasani

Zakir ve Zakirlik

Ölenin Ardından Yas Tutmak

Farklı İnançtan Kimseyle Evlilik

Cemde Özünü Dara Çekmek

Ehlibeyt

Aile İçinde İnanç İlkelerinin Uygulanması

Kadın Erkek İlişkilerinde Eşitlik ve Hakkaniyet

Alevilerde Özeleştiri

Yozluk ve Yobazlık Çemberindeki Alevi Kadını

Hakikat Yolunda Yürüyenler Asla Yollarından Dönmezler

Aleviler Hz. Ali Gibi Yaşıyorlar mı?

Erkek Egemen Bir Yaşamda Kadın Olmak

Alevilikte Mehdilik İnancı

Ben Pirimden Ayrılmam Bin Yıl Geçse Aradan

Yezit Karşısında Hüseyin, Hınzır Paşa Karşısında Pir Sultan Olmak

Ehlibeytten Başka Dostumuz mu Var

Alevi Tarihinden Üç Örnek ve Tavrımız

Bahanelerin Arkasına Saklanmak

Alevice Tefekkür

Dostluk Sofralarından Aydınlık Sabahlara

Tod im Alevitentum - Der Körper stirbt, die Seele bleibt

Das Ziel des Alevitentums

Die Stimme, die nicht ruhig zu stellen ist!

Ein vollkommener Mensch: Hz. Hüseyin

Warum ist Hz. Ali wichtig

Paar Fragen zu den Aleviten und zum Alevitentum

Anzahl und Verteilung der Aleviten

Die Rolle der Frau

Eine Hauptquelle der Aleviten: „Buyruk“/„Gebot“

Der Weg zur Vervollkommnung führt über Die 4 Tore und 40 Stufen

Die ideale Stadt – Rizalik Stadt als Beispiel für ein einvernehmliches Miteinander

Ich bin der Spiegel des Universums

Seele stirbt nicht

Kann man zum Alevitentum konvertieren?

Der Weg zur Humanität – Imam Ali´s Weg

Die Wüste Kerbelas

Wir Aleviten

Senem

Sonsuzluğun Parçası

Alevilerde Kitap Okuma Alışkanlığı

Kemalet Aşamasından Sonra Yaşam

3 Bin Yılında Alevilik

Hakkı ve Hakikati Savunmak İçin Çok Kişi Olmak Gerekmiyor

Kakailer ve Kakailik

Alevi Erenlerinin İzinde

Şikayet ve Mızmızlanmak Yerine Umut ve Mücadele Etmek

Mervan Ne Anlar Ehlibeytten

Delili Uyandırmak ve Dua Etmek

Sabır, Başeğmezlik, Sadakat ve Fethedicilik

Bal, Süt ve Elma

Dönen Dönsün Ben Dönmem Yolumdan

Alevi Önderlerinin Yetersizliği

Alevilerde Kafa Karışıklığı Nasıl Çözüme Kavuşur

Aşk Özgürlüktür

Yürekte Yaşamak

Alevilerin Can Güvenliği

İkilikten Çıkıp Yek Can Olmak

Özgürlüğün Tadı

Alevilik Değerimizdir

Alevilikte Kurban Bayramı Yok mu?

Aşkı Arayış ve Aşktan Kaçış

Benim Pirim Şah-ı Merdan Ali'dir

Pirlerimiz Tüm Aleviler İçin Örnektirler

Yolun Evlatları, Erleri, Sahipleri

Aleviler Bilimi Ret mi Ediyorlar?

Aleviler Yakınmaktan ve Bahanelerin Arkasına Saklanmaktan Vazgeçtiklerinde Ancak Varlıklarını Koruyabilirler

Aleviliğinden Şüphe Duymamak

Birilerin Değil Yolun İnsanı Olmaktır Esas Olan

Çağdaş Yezitlere ve Onun Paralı Askerlerine Karşı Tavrımız Hüseyincedir

En Parlak Yıldızların Rehberliğinde Yol Yürümek

Hıdırellez’in Coşkusu

Şah İsmail Hatayi'nin İzinden Gitmek

Hüseyin’i Davet

Hz. Ali’ye Düşmanlık

Yenilgilerin Bahanesi Olamaz

İyiliklerin Karşılığı Nankörlük müdür?

Kerbala

Lamekan Mülkünün Padişahı

Muaviye Siyaset Anlayışı Kardeşlik Önünde Engeldir

Özgürlüğün Tadı

Son An Sayıklamaları

Cem İbadetinin Amacı Nedir ve Cem İnsanın ve Toplumun Hangi ihtiyacına Cevap Veriyor?

Neden Muharrem Orucu Tutuyorum?

Gerçeklerin Demine Hü

Alevi İnancıda Diğer İnançlar Kadar Kutsal ve Değerlidir

Aleviland

Alevi Toplumunun Geleceği

Aleviler Kendi Doğrularına Güvenmelidirler

Alevilerde Dava Adamlığı

Biliyoruz ki Yolumuz İnsan Kalmanın Yoludur

Dünyaya ve Hayata Alevice Bakmak

Yozluğun ve Yobazlığın Kuşatmasındaki Aleviler

Alevi Derneklerinin Asıl İşlevi

Alevilere/Aleviliğe Önyargılı Yaklaşımlarla Mücadele

Arap Alevileri

Hakikatlerin Savunucuları Cesaretli Olmalılar

Balkanlarda Alevilik ve Kurumların Görevleri

Bitmeyen Kinin Artık Son Bulması Gerek

Yalnız Değiliz

Alevilik ve Aleviliğin Yaşaması İçin Yapılması Gerekenler ve Yahudi Örneği

Orta Asya'da Alevilik ve Alevil

Nusayri Aleviler Bir Araya Gelip Kurumsallaşmalıdırlar

Ölüm

Alevilerin Gündemi Kendileri Olmalıdır

Çocuklara ve Gençlere Aile İçerişinde Alevilik Dersleri

Alevi İnançlı Sanatçılar/Aydınlar

 Alevilik...

Neden Aleviyiz?

Aleviler Ne İstiyor?

Cemevi Alevilerin ibadethanesidir

Eline Beline Diline Sahip Ol İlkesinin Yaşamdaki Karşılığı

Aleviler-Sünniler, Katolikler-Protestanlar

Alevice Yaşam Çelişkilere Sondur

Aleviler  Cumhuriyetin Bekçileri  Değil, Sahipleridir!

8 Mart Ve Alevi Kadını

Şeytanın Kötülükleri İle Uzlaşmayacağız

Derneklerimiz Ve Sorunları

Turizm, Turist Rehberleri ve Alevilik

Alevilerden Özür Dilenmelidir! 

Neden Aleviler Adına Örgütlenme? Nasıl Bir Alevi Örgütlenmesi?

Aleviliğe Bağlı Kalmak

Aleviliğin gelecek bin yıllarda da yaşaması için neler yapılmalıdır?

Alevi Kadını ve Alevilik Bilinci

 Bütün Yozlara ve Yobazlara Rağmen Alevi Kalmak

Pirlerin Ardılları

İnanmak ve Sorumluluk

Sivas Katliamı

Sözlerimizin Muhatapları Alevilik Bilincine Ulaşmak İsteyenlerdir

Önderlik

Bir Olmak, İri Olmak, Diri Olmak

Zülfikar Bir Savaş Aracı Değildir

İncinsen de İncitme

Özgürlüğümüz Olmadan Anlamlı Bir Yaşamın Sahibi Olamayız!

Alevilik İslam İçimidir Dışı mıdır Tartışması Bir Tuzaktır

Aleviliği Savunmanın Zorlukları

Alevi İnançlı Sanatçılar ve Sorumluluk

Alevi Kalmak

Bu Yol Sahipsiz Değildir

Dürzilik ve Dürziler Konusunda Alevilerin Bakış Açıları Nasıl Olmalı?

Alevilik ve Alevilerde Şehitlik ve Şahadet Kültürü

Hakikatin Sırrını Beyan Eylemek

Alevileri Anlamaya Çalışmak

Aleviyim

Şiiler, İsmaililer, Nusayriler, Ehli Haklar Alevi mi?

Karanlığın Hükmü Güneş Doğana Kadardır

Hızır İlyas Bizim Yoldaşımızdır

Minnet Eylemem

Zaman, Mekan, İhanet, Saygınlık

Yarimsin, Yarımsın

Aleviliğe İnanmak Gericilik midir?

Talip Gelmez Oldu Pir Nefesine

Alevi İnançlı Aydınlar

İnsan olmak

Alevilikte Israr

Alevi İnanç Önderlerinin Sorumluluğu

Açılın Kapılar Şah'a Gidelim

Alevilerin Yahudilere ve Yahudiliğe Bakış Açısı Nasıl Olmalıdır

Alevi Örgütlenmesinde Esas Olması Gereken İnançsal Çalışmadır

Alevilerin Başkalarını Taklit Etmelerine İhtiyaçları Yoktur

Alevilere Gökten Mucize Gelmeyecek

Alevi Kimliğinin Baskınlanması

Alevilere Yönelik Misyonerlik

Hallac-ı Mansur'u Tanıyor muyuz

Ölümden Kim Korkar

Aileye Karşı Sorumluluğun Sınırı

Umut ve Sabır

Doğru bir tarih bilgisine nasıl ulaşılabilir? Alevilerin/ Aleviliğin tarihi ne zaman, nerede ve kimle başlar? Neden Alevilerin/ Aleviliğin, tarihi hakkında bu kadar çok farklı anlatımlar/ anlayışlar var? Alevilerin/ Aleviliğin çıkış noktası (tarihi) konusunda nasıl bir yöntem izlemeliyiz?

Seyid Nesimi

Mevlana

Yunus Emre

Hasan Sabbah

Kırklar Ceminde Semah Nasıl Dönülürdü

Hızır orucu

Hıdrellez

Bir Dost Bulmak

Sözün Hükmü

1240: Yeniden Doğuşun Yılı

Alevi İnancında Doğum Günü Kutlaması

Alevilik İnancının Varlık Nedeni

Bir Alevinin Sünnilerin Sorularına Cevapları

Alevilerde Resim Sanatı

Aleviler ve Alevilik İle İlgili Çalışmalara Duyarlılık

Aleviliği ve Alevileri Küçümsemek

Kadına Şiddet Uygulamak

Ali'nin 12 Hizmette İlk Günü

Brezilya'da Cemevi

Candaşlık; Aynı Yolun Yolcuları Olmak

Aleviler Neden Yezide Lanet Okuyorlar

Ölüm Ölür Biz Ölmeyiz

Dua Etmek Ve Duaların Kabulü

Alevilerde Fanatizm ve Makuliyet

İkrar, İnanç, Mücadele, Başarı

Semah – der Tanz zu Gott

Die persönliche Andacht der Aleviten /die persönliche Glaubenspraktizierung der Aleviten

Was bedeutet Fasten im Alevitentum?

Warum Fasten die Aleviten im Monat Muharrem?

Die Bedeutung der Aschura (Süßspeise) für die Aleviten

Kurze Daten über das Muharrem-Fasten

Hizir Fasten

Das Opferfest ist das Befreiungsfest der Menschheit

Nevruz/Newroz Fest

Hidirellez

Das alevitische Sittensystem

Musahiplik (Weggemeinschaft)

Die Forderungen der Aleviten an den türkischen Staat

Frag nicht nach unserer Konfession

Das Geheimnis der Liebe - Freiheit!

Unser Weg ist nicht herrenlos

Şahım Bize Kırklar Derler

Hakkin Divanında Nefes Dilemek

Ehlibeyte Bağlı Olanların Mağduriyetleri

Umut Daimdir

Aleviler; Yiğit, Mert, Şerefli ve Ahlaklı Bir Toplumdur

Alevilikte Kansız Kurban

Alevilik Hayatımızın Anlamıdır

Alevi Dernekleri ve Cemevleri Ne İşe Yarıyor

İnancımız Aleviliği Çocuklarımıza Öğretelim

Sevgisi Büyük Olan Acısı da Büyük Olur

Bize Allah Yeter

Hakikat Yolunda Dervişlik

Yolun Eri Olmak

Aleviler Neden Müzik İle Ibadet Ediyor

Aşkın Adanmışlık Hali

Dem Bu Demdir

Örgütsel Birlilik ve Bölünme Korkusu

Toplumsal Hizmet

Adil ve Şeffaf bir Örgütlülük

Ağlaşmak Yerine Mücadele

Başarının Yolu Bizden Geçiyor

Candaş

Dindar Görünümlü Şeytan

Hizmet Esastır

Mevcuttan Daha Iyi Bir Yasam Mümkün mü

Alevilerin En Öncelikli Görevi Nedir?

Alevilik Aşktır

Bu Yol İncelir Ama Kopmaz

Can Olmanın Bilinci

Doğru Bildiğin Yolda Menzile Yürümek

Geleneksel Alevilik Açısından Hz. Ali ve Ehlibeyt Gerçeği

Hititler, Luviler Alevi miydi?

Hz. Ali Hakkındaki Yalanlara, İftiralara, Çarpıtmalara Cevaplar

Kemaletin Bir Üst Mertebesi

Kendini Bilenlerden Olmak

Kimin Alevisi

Mücadele Varsa Yenilgide Olabilir

Muhammed Ali’dir Bizlerin Vekili

Perdenin Arkasını Görmek

Şah-ı Merdan'ın Yolunda Alevi Olmak

Yaşamak Aşktır

Zülfikar’ın Sırrı

İnsan-ı Kamil Olmanın Yolu Dört Kapı Kırk Makamdan Geçer

Aleviliği Yaşamada Israr Etmek

Alevilik Umuttur

Bu Yolun Yolcularına Selam Olsun

Hakk ve Hakikat Aşkı

Aleviler Cennete Girer mi

Mutluluğu Beklemek

Soylu Yaşamak

Yorulan Yorulsun Ben Yorulmazam

Alevilerin Öz Güveni Daima Zirvede Olmalıdır

Alevilik Yolu Nazenindir

Çürümüşlük ve Yenilgilerden Umut ve Zaferlere

Her Dem Hakk ve Hakikati Savunmak

Hz. Ali'nin İzinden Gidenler Her Sorunu Aşarlar

Sonsuzluk İçerisindeki Sınırlı Zamana Aleviliğin Cevabı

Rızalık 

Hayat Yaşanmaya Değer

İnsana Yakışan Civanmert Olmaktır

Kemalet Yolunda Sabir Etmek, Riza Göstermek ve Şükür Sahibi Olmak Gerekiyor

Hızır Her Zaman Hazır Ve Nazırdır

Bilinmek ve İşitilmek

Dört Kapı Kırk Makam İlkeleri Çerçevesinde Hayatı Anlamlandırma ve Huzur

Güvenmek

Yüzüm Yerde, Özüm Darda, Meydandayım

Şükür Sahibi Olmak

Yalansız Yaşamak

İnancımız Gücümüzdür

Dua nedir? Duanın işlevi nedir? Duaların kabul olması için illa belirli bir lisanla mı yapılması gerekiyor? İnsanın ana diliyle ettiği dualar makbul değil mi, kabul olmazlar mı?

Hakka Teslimiyet

Süpergeci (Faraş/Ferraş) hizmeti gülbankı

Meydan postu seccade hizmeti gülbankı

Saka hizmeti ve gülbankı

Duaz ve Deyiş

Mersiye

Lokma

Tövbe Günahlarımıza Estağfurullah

Nikah, Evlilik, Aile

Hastalık

İnandığımız Allah

Modern Zamanlarda Alevi İnançlı Aile

Ölüm Karşısında Davranış

Cem İbadetinin Ayrıcalığı

İnanmaya İhtiyaç

Mutluluk Ne İle Ölçülüyor?

En Kötü Durumlara ve Olumsuz Sonuçlara Hazırlıklı Olmak

Sıkıntılar ve Sorunlar Ebediyen Sürmez

Eline, Beline, Diline Sahip Ol İlkeleri

Maddiyat İnsan İçin Esas Olmamalıdır

Kurban Bayramı İnsanlığın Kurtuluş Bayramıdır

Alevilerin Cemleri Tiyatro Oyunu Değildir

Alevilerde/Alevilikte Bireysel İbadet

Alevilik Yoluna Hizmet Etmek

Alevilerin Günümüz Şiiliğine/Şiilerine Yaklaşımı Nasıl Olmalıdır

Esas Olan Sevgi, Barış, Kardeşliktir

Bilinmek, Anlaşılmak, Gerçekleşmek, Var Olmak

Günümüz Şartlarında Musahiplik

Haydarlarin Sevdasi

Dostun Derdini Derdi Bilmek

Alevilikte Kadın

İsteyen Herkes Alevi Olabilir mi?

Alevilerde Meşru Müdafaa

Aleviliğe Hizmet Edenlerin Ufukları

Türkiyedeki Alevilerin Sorunları Neden Çözülmüyor

Aleviliği Yaşamak

Semah Bir Folklor Oyunu Değildir

Pir Sultan Abdalın Sırrı

Hayatin İçindeki Alevilik

Alevi Sünni Kardeşliği Nasıl Gelişir ve Kalıcı Olur

Alevi İnancında Delili Uyandırmak ve Günümüzdeki Uygulanması

Evlat Sahibi Olmanın Onuru ve Sorumluluğu

Qısa olaraq ?l?viliyi v? Bektaşiliyi nec? izah ed?rdiniz?

Gelin Canlar Bir Olalım

Yunus Emre'yi Tefekkür Etmek

Aşksız Bir Hayat Anlamsız Bir Hayattır

Ölen Tendir Can Ölmez

Ölmeden Önce Ölmek

Ya Hızır

Nefs nedir? Nefsi silmek, nefsi bilmek, nefsine sahip olmak, nefsini denetim altına almak, nefsine eziyet etmek ne manalara gelmektedir?

İkrar nedir, kim/kimler ikrar verebilir, nasıl ikrar sahibi olunur, verilen ikrardan dönüldüğünde neler olur?

Hızır, Hızır Orucu ve Hıdrellez hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yozluk

Yobazlik

İnsan Neden Kendisine Zarar Veriyor

Tezekar Hizmeti

Cem de On İki Hizmet

Günümüzde Alevi Müzigi

İkrar Verip Kurallarını Yerine Getiren Herkes Alevi Olabilir

Biz Aleviyiz Yolumuzdan Dönmeyiz

Alevilikte Cinsiyet Ayrımcılığı Yoktur

İnanmak ve İnandığını Yaşamak

Bazı Kavramların Alevilikte Karşılığı

Alevilikte Hak Muhammed Ali Kavramı

Örgütlenmek Aleviler İçin Ekmek ve Su Kadar Gereklidir

Aşkın Gerekçesi

Dilan Semah Dönüyor

Hz. Ali'nin İnsanlığa Hizmeti

Alevilerde Hizmet Anlayışı

Ham Ervahlıktan Kemalete

İkrarımız Var; Dönen Dönsün Biz Asla Dönmeyiz

On Dört Masum-u Pak ve Alevilikte Çocu

Alevis celebrate Nowruz in Turkey

??? ????? ???? ?????? ????? ????? ??????? ???? ? ??????? ???

Ehlibeyt is zuiver en is het licht.

Gelübde (İkrar)

Glaube an Gott

Der Prophet Muhammed

Übersicht der Propheten und die Botschaft des letzten Propheten Hz. Muhammed

Die heilige Ehlibeyt

Die Bedeutung der zwölf Imame für die Aleviten

Die zwölf Imame

Hacı Bektaş Veli

Fatma Ana

Pir Sultan Abdal

Cem

Gebet, das während der Cem-Zeremonie gesprochen wird

Die zwölf Dienste

Die Problematik der Forschung über das Alevitentum

Ein Gebet (Gülbank)

Dilan und  der Semah Tanz

Fatma Ana und der Weg der Schönheit

Gott reicht uns – mehr brauchen wir nicht!

Hz. Zeynep

Modern Zamanlarda Musahiplik, Kirvelik, Pir-Talip

Varlığıma Notlar

Tahtacılar

Alevi Olmak ve Aleviliği Yaşamak, Sünniliğe ve Sünnilere Karşıtlık Değildir

Alevilik İnancında Doğaya ve Hayvana Bakış

Cennet Ödülü İçin İbadet Etmek

Düşkünlük Islah Etmektir

Hayaller Paris Gerçekler Bizim Köy

Yol Yezidi

Candaşım, İkrarım, Yoldaşım, Tamamlayanım

Yürekte Yaşananlar Dile Gelmez

Yaşamak Kutsal Bir Görevdir

Aleviler Takiye mi Yapıyorlar?

Aşure Kokusu

Sevmek Ölümü Hiçe Saymaktır

Yürekte Aşk ve Davranışta Samimiyet

İnsanın Kendi Gerçeğini Arayışı ve Yalnızlık

Alevilerde İhanet ve İşbirlikçilik

Benliğe Lanet

Esas Olan Yürektir

Hayatını Yaşa

Önceliğimiz Alevilerdir ve Alevilere Hizmet Edersek İnsanlığa Bir Faydamız Olabilir

Alevi-Alevitisch

Dilan maakt kennis met Semah 

Alevilerin Gündemi Kendileri Olmalıdır

Alevilik ve Aleviler İnsanlık İçin Bir Çekim Merkezi Olabilir mi?

Ehlibeyt Günümüzde Yaşasaydı

Hakk’ı Bilmeyene Hakk Olmaz Yakın

Hüseyin ile Zeynep Olmak

Hz. Ali Yolunun Aşıkları

Hz. Ali’nin Sırrına Ermek

İnançsal Değerlere Bağlı Olanların Tarih ve Toplum Bilinçleri

Kölelikten Farkındalığa

Mutluluğu Beklemek

Nevruz; Kutsal Doğuşun Bayramı

Pir Sultan Abdal Gerçek Hz. Ali'yi Bilmiyor muydu?

Savunduğumuz Aleviliğin Hayatta Karşılığı Var mı?

Ya Xızır Tue Esta


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!