atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevilik İslamiyet içindeki bir mezhep midir?

Mezhep kelimesi Arapça bir kelime olup “ gidilen, tutulan yol” anlamına gelmektedir. Herhangi bir dinin farklı anlayışlarına, ekollerine mezhep deniliyor. Örneğin Hristiyanlık dininde üç tane ana mezhep vardır. Bunlar Katolik, Protestan ve Ortodoks olarak adlandırılıyorlar.

Gelelim sorunun asıl cevabına.

Cevaba bir tespit ile başlayalım. Eğer “Sünnilik tek başına İslamiyet ise Alevilik İslami bir mezhep değildir.” Yok eğer “Sünnilik eşittir İslamiyet değilse Alevilik İslami bir mezheptir.”

Ancak hemen belirtelim ki Alevi inancına dar mezhepsel bir tanım Alevililerce asla kabul görmemiştir.Sorma be birader mezhebimizi/Biz mezhep bilmeyiz yolumuz vardır”  örneğinde olduğu gibi.

İslamiyet salt Sünnilik veya Sünni ibadet ve itikat anlayışı tek başına İslam dini değildir. Sünnilik bir İslam anlayışıdır ancak tek başına İslamiyetin kendisi değildir. Ne yazık ki böyle bir algı var. Sünnilik eşittir İslamiyet algısı. Bu yanlış algı sonucu Sünni ibadet ve itikadından farklı olan her anlayış İslam dışı damgası yemektedir. Bu doğru bir yaklaşım değildir. İslam dininin Sünnilikten farklı ibadet ve itikat anlayışında olan akımları da vardır. Günümüz Şiiliği buna en iyi örnektir.

Alevilik, dar mezhep tanımlamasına uymayan, bu tanımlamayı aşan Sünnilikten ve günümüz Şiiliğinden farklı bir İslam anlayışıdır.

 

Remzi Kaptan

 remzi.kaptan@yahoo.com

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!