atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevi Örgütlenmesinde Esas Olması Gereken İnançsal Çalışmadır

Bizlerin derdi, davası, çalışması, gayreti, hedefi... Alevilik inancının insanlık var oldukça yaşaması ve Aleviliğe inananların insanlık içerisinde saygın bir konumda olması içindir.

Bunun için çalışıyor, bedel ödüyor, mücadele veriyor, kendimizden ve ailemizden ödün veriyor, en güzel ve değerli zamanlarımızı seve seve bu yol için harcıyoruz.

Alevilik yoluna canımızla, malımızla hizmet etmek bizler için onurların en büyüğüdür.

Alevilik yoluna samimi ve iyi niyetlice hizmet ederken, doğru stratejiler ve bu stratejilere hizmet edecek olan doğru taktiklerimiz olmalıdır. Yoksa ne kadar samimi ve içten olursak olalım doğru yöntem ve taktiklerle hareket etmediğimiz sürece bir adım dahi yol almamız pek mümkün değildir.

Örgütlenmemizde istenilen ölçülerde yol alamıyorsak, hedeflediğimiz amaçların çok azına ulaşabilmişsek, geleceğe dair karamsar bir tablo varsa, kadrosal ve daha başka alanlarda yeteri derecede çalışanımız ve değerimiz yoksa, durumumuzu gözden geçirip nerelerde ne gibi hata ve eksikliklerin olduğuna bakmamız gerekiyor.

Bizler bütün olarak Alevi toplumuna ve Alevi örgütlenmesine baktığımızda temel sorunumuzun inanç boyutunda olduğunu görüyoruz.

Toplumsal olarak yoğun baskı ve asimilasyonlar neticesinde inançsal değerleri anlama, öğrenme, bilme, içselleştirme ve yaşama aktarma noktasında ciddi sıkıntılarımız var. Dört bir yandan yani Sünnisinden, Şiisinden, dinsizinden, Hristiyan'ından tutalım her din, akım, inanç grubu Alevileri bir şekilde kendi arka bahçesi haline getirmek, Alevilerden insan devşirip kendi hedefleri doğrultusunda kullanmak istiyor -ve bunda başarılıda oluyor-.

Böylesi bir cenderede olan Alevilerin inançlarını tam anlamıyla yaşama aktarmaları, yaşamaları ve gelecek kuşaklarda da yaşaması için zeminleri yoktur.

Ancak bu yola hizmet eden ve hizmet etme iddiasında olanlar bur durumu tersine çevirebilirler. Fakat ne yazık ki bu hizmet edenlerinde Aleviliği ve Alevi toplumunu tümüyle kavradıkları tartışılır bir durumdur.

Samimice bir hizmet yürütülmeye çalışılıyor. Bunda şüphe yok. Fakat bu yapılırken çoğu kez bazı temel doğrular göz ardı ediliyor veya çok dikkate alınmıyor. Böyle olunca da ortaya başarısızlık çıkıyor.

Nedir dikkate alınmayıp göz ardı edilen?

Aleviliktir.

Evet, Alevilik ve Aleviler için hizmet yürütülmeye çalışılıyor ancak bu hizmetin sadece adı Aleviliğe hizmet oluyor.

Esasta neyin ne için yapıldığının öyle çokta farkında değinildir.

Oysa Alevi örgütlenmesi bir inanç örgütlenmesidir.

İnanç eksenli bir örgütlenme başka çalışmalar yapmakla beraber esas yapması gereken çalışma, merkezde olması gereken çalışma inanç çalışmasıdır.

Buradan da anlaşılacağı üzere Alevilik örgütlenmesinde esas olması gereken inançtır. İnançsal temel üzerinde bir çalışma bizleri başarıya götürür.

Diğer çalışmalar yapılabilinir. Ancak bu çalışmalar sadece bu esas çalışmaya hizmet ettiği oranda değer görür.

O Halde inançsal değerlerimiz başta olmak üzere, bir bütün halinde değerlerimizi ve doğrularımızı bilince çıkartıp, bunun çalışması ve gayretini gösterip yol almalıyız. Böyle çok daha başarılı oluruz ve emeklerimizinde karşılığını almış oluruz.

 Remzi Kaptan remzi.kaptan@yahoo.com

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!