atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Tezekar Hizmeti

Cem ibadetindeki tezekar hizmeti (tezekarın bir diğer adı da ibriktardır) bedensel temizliği sembolize ediyor.

Genel olarak bir bacı ve kardeş tarafından yerine getirilen bu hizmet, sembolik olarak cemde hizmet sahiplerinin ellerine bir kaç damla su dökülmesi ve  havluyla kurulunması ile gerçekleşir.

Tezekar hizmetinde yerine getirilen ve inananlarca yaşamlarının tümünde hakim kılınması istenen bedensel temizlik ile beraber ruhsal arınmadır da.

Günümüz medeniyetinin en önemli göstergelerinden birisi çevre ve bedensel temizliktir. Çevresini, evini, bedenini temiz tutmayan, doğayı kirletip kirli bıraktığı gibi bedenini de kirli bırakan birisinin doğru bir yaşamın sahibi olduğu söylenemez.

Tezekar hizmetinin amacı ve işlevi insanlara bedensel temizliğin önemini, hayatiyetini anlatmak, kavratmaktır. Bedensel kirlilik hastalıklara ve daha başka olumsuzluklara davetiyedir.

Bedenini, evini ve çevresini temiz tutmak insanın ulaştığı kamillik düzeyinin nişanesidir.

Bedenini ve çevresini temiz tutmak, temiz ve titiz olmayı yaşam biçimi haline getirmek, yattığı yatağından, oturduğu koltuğa kadar temiz  kullanmak için maddi olarak çok birikime sahip olmak gerekmiyor. Önemli olan tezekar hizmeti ile sembolize edilen temizliği yaşam biçimi haline getirmek, kural ve ilke olarak temizliği esas almak, toplum içinde temiz kalmaktır.

Bedeni kirli olup üstü başı kokan,  evi oturulamayacak derecede kirli olan birisinin kendi yaşamına yön verdiği kuşkuludur. Böylesi bir kişinin arı ve duru canların meydanı olan cem meydanında yerleri yoktur.

Her kim ki cem meydanına gelip cem olmak istiyorsa bedeni ve üstü başı temiz olacaktır.

Tezekar/İbriktar hizmeti gülbankı

İbriktarın okuduğu gülbank:

Destur Pîrim!

Ben gulam-ı Haydariyem

Adûdan etmem havf-u bâk

Çünkü bu hizmette örnektir bana Selman-ı Pâk

Gönlümüzü Hakka bağlayıp, yunduk, arındık, olduk pâk

Nefes pirdedir…”

Dedenin, hizmetin yerine getirilmesinden sonra okuduğu dua:

Allah…Allah…

Hizmetleriniz kabul, muratlarınız hasıl ola. İsteğinizi, dileğinizi

Hak-Muhammed-Ali vere. Elleriniz dert görmeye, gönlünüz

incinmeye.

Hizmetinizden şefaat bulasınız.

Selman-ı Pâk’in hüsnü himmeti üzerinizde ola.

Gerçeğe hü…”

 Remzi Kaptan    remzi.kaptan@yahoo.com

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!