atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevilikte Cinsiyet Ayrımcılığı Yoktur

Cinsiyet ayrımı yapmak, bunu din ve inanç adına gerekçelendirmek insan fıtratına aykırı, inancın temeli ile çelişkili bir durumdur.

İnsan, kadını ve erkeğiyle bir bütündür. Cinsiyetine göre insanı ayırmak ve buna göre her cinsiyete ayrı bir hukuk uygulamak kabul edilemez bir durumdur.

Ne yazık ki yaşadığımız dünya gerçekliğinde cinsiyet ayrımı bütün acımasızlığıyla yaşanıyor. Kadınlar cinsiyet ayrımcılığının, erkek egemenlikli bir yaşamın tüm olumsuzluklarını yaşıyorlar.

Bu kabul edilemez bir durumdur. Bu cinsiyet ayrımcılığını din adına gerekçelendirmek ve dini  dayanaklar bulmak kesinlikle doğru değildir.

Bizlerin inancında asla ve kat'a cinsiyet ayrımcılığı yoktur. Bunun en somut göstergesi cemlerimizdir. Yine erenlerimizin bu konu ile ilgili söyledikleridir.

Cemlerimizde kadın erkek ayrı ayrı değil, hep birlikte ibadet ediyoruz.

Cemlerimizde cinsiyet ayrımcılığı yoktur ve olamazda. Çünkü ceme katılanları bizler kadın-erkek, yaşlı-genç, zengin-fakir diye ayırmıyoruz. Onları can olarak görüyoruz. Can olarak gördüğümüz  kimsenin cinsiyeti, dili, rengi, sınıfı yoktur.

O candır.

Ulu Hünkar Hacı Bektaş Veli, kadın-erkek ayrımına karşı “aslanın erkeği aslanda dişisi aslan değil mi” diye sormuştur cinsiyet ayrımcılığı yapanlara.

Yine sevgili Hünkar,

“Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde

Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde

Bizim nazarımızda kadın - erkek farkı yok,

Noksanlık da eksiklik de, senin görüşlerinde”,

diyerek inanç anlamında kadın erkek farkının olmadığını, eksikliğin insanın daha açık bir deyimle erkeğin kendi geriliğinden kaynaklandığını göstermiştir.

Hakkın yaratmış olduğu her şey yerli yerinde.

Kadın ve erkek fiziksel olarak farklıdır elbette. Fakat bu farklılık erkeğin üstün bir varlık olduğu, seçilmiş ve özel olduğu ve bundan dolayı kadın üzerinde egemen olup tahakküm kurması gerektiği manasına kesinlikle gelmiyor.

İnancımızda cinsiyet ayrımı kesinlikle yoktur. Buna rağmen Alevi inançlı birisi cinsiyet ayrımı yapıyor ve ona göre erkeğe daha farklı kadına daha farklı bir anlam yüklüyorsa, bu onun kendi dar dünya görüşü ile ilgilidir. Kesinlikle inançsal temeli olmayan ve hatta inancın özüyle ters bir tutumdur.

İnsanı cinsiyetine göre değil, kişiliğine göre ele almak, saygı duymak ve onu farklılığıyla kabul etmek en doğru ve inanç ile en uyumlu davranıştır.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!