atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevilerde Resim Sanatı

Resim sanatı, bir çok sanat dalı gibi özel ve değerli bir alandır. Klasik softa yaklaşımlara karşın biz Aleviler bu alanı elimizden geldiğince, imkanlarımız el verdiğince kullanmaya ve geliştirmeye çalışmışız.

Bunu biraz açmak gerekiyor.

Tüm Alevi cemevlerinde, dergahlarında, derneklerinde ve bir çok Alevinin evinin baş köşesinde Alevi ulularının, başta Hz. Ali ve On İki İmamlar olmak üzere temsili resimleri vardır.

Klasik anlayışın bu konudaki yaklaşımı hiç olumlu değildir. Hatta Hz. Ali ve diğer ulu şahsiyetlerin temsili resimlerinin yapılması bazılarına göre  “şirktir”. Buna rağmen, yani bu anlayışın hayatın tüm alanlarındaki egemenliğine rağmen bizler bu temsili resimleri gururla cemevlerimize ve evlerimizin baş köşelerine asmaktan çekinmiyoruz.

Bizler bu temsili resimleri şirk olarak yani Allah ortak koşmak olarak görmüyoruz. Yine bizler bu temsili resimlere saygılı olmakla beraber asla onlara tapmak gibi bir abukluk yapmıyoruz.

O resimler bizler için temsili resimlerdir. Bizlerin sembolleridirler.

Bir bütün olarak sanat insan hayatına renk ve anlam katan, insanın yaşadıklarını ve yaşamadıklarını en güzel, çekici, anlaşılır ve estetik şekilde dışa vurmadır.

İnancımıza dair bazı değerlerin ve olguların, yine inancımıza etki etmiş ve yönlendirmiş bazı şahsiyetlerin temsili resimlerinin olması, inancımızın kültürel değerleri olarak anlaşılmalıdır.

Biz Alevilerin bu temsili resimleri ibadet yerlerine ve evlerimize asmamızda bu temsili resimlere bir kutsallık atfettiğimiz ve yine bunlara ibadet ettiğimiz gibi saçma sapan gerçek dışı bir sonuç çıkarılmasın.

Bunlar gerçek değil, temsili resimlerdir. Kimliğimizi dışa vurmamızda birer araçtırlar.

Bu resimler kutsal olmayıp, bizler için ortak bir değeri temsil ediyor olmalarından dolayı saygı ile yaklaştığımız resimlerdir. Bu saygılı oluşumuz o resimlerin ve çizimlerin ilahlaştırılması olarak anlaşılmaz.

Alevi kimliğimizi dışa vurması manasında bu sembolleri hayatın daha bir çok alanında yaygın olarak kullanmaya ve geliştirmeye devam etmeliyiz.

Remzi Kaptan

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!