Alevi Derneklerinin Asıl İşlevi

 

Remzi Kaptan

 remzi.kaptan@yahoo.com

 

Alevi adı ile -veya Alevi önderlerinin adı ile- oluşmuş kurumlarımızın asıl işlevi nedir? Bu kurumlarımızın en temel işlevi;  Alevi toplumunun inançsal ihtiyaçlarına cevap olmalarıdır. Elbette Alevi toplumunun kültürel, sosyal, ekonomik ve daha başka ihtiyaçlarına da derneklerimiz cevap vermek zorundadırlar.

Ancak tekrar altını çizelim ki en başta gelen çalışma, inanç çalışmasıdır. Ne yazık ki bir çok kurumumuz çoğu kez bu gerçeği göz ardı edip başka çalışmaları esas alıyor.

Bu doğru değildir.

Toplumumuza ve toplumumuzun şahsında cümle insanlığa hizmet eden hiç bir çalışmayı, faaliyeti, etkinliği küçümsemiyoruz. Bu tür çalışmalarda gereklidir. Ancak bir Alevi kurumunun en temel çalışması inanç çalışmasıdır. İnanç ile ilgili sorunlara çözüm ve sorulara cevap olma çalışmasıdır. Diğer çalışmalar bu ana çalışma tam manasıyla başarılıp yerine getirildikten sonra yapılmalıdır.

Bazı kurumlarımız inanç çalışması veya inanca yönelik ihtiyaçların giderilmesi noktasında çok çok yetersiz kalıyorlar. Bu hayatiyet arz eden çalışma yerine daha çok kültürel etkinliklerle veya başka günlük uğraşlarla faaliyetlerini sınırlı tutuyorlar. Bu olumsuz ve hatta tehlikeli bir durumdur. Bir Alevi kurumu asıl çalışmalarını Alevilik bağlamında yapmalıdır. Başta düzenli ve sistematik cem törenleri olmak üzere inanç ile ilgili toplumun bütün temel taleplerine çözüm getirmeli ve inancın toplum hayatında daha görünür olması, inanç değerlerinin toplumun günlük hayatında yer edinmesi için düzenli çalışmalar yapmalıdır.

Bazı kurumlarımızda bu tür çalışmalar olmakla beraber ne yazık ki çok yetersiz kalınıyor. Yapılan çalışmalar çağın ruhuna hitap noktasında eksik ve sistemli olmaktan çok çok uzak amatör denilecek çalışmalardır. Daha çok günü kurtarmalık ve bazı durumlarda sırf faaliyet olsun diye yapılan çalışmalardır.

Asıl amaçtan yoksun çalışmalarla inanç değerlerimizi toplumun günlük hayatına aksettirmemiz imkansız. Kaldı ki inanç anlamında egemen inancın mensupları ve kurumları iktidar olmanın verdiği güvenle toplumumuzu asimile etmek için her tür yol ve yöntemi günden güne yoğunlaştırarak sistemli ve düzenli bir şekilde yapıyorlar.

Daha açık ve basit bir tanımla; Sünniler, iktidarda olmanın avantajıyla, egemen olmanın kibiri ve gururuyla “yegane tek doğru inanç” olduğunu her tür yol ve yöntemle Alevilere dayatıyor. Bu çalışmalar sonucu ne yazık ki bazı Aleviler yıllar süren uğraşlar sonucu asimilasyona tabii olup Sünnileşiyorlar. Buna karşın Alevi kurumları daha donanımlı ve her konuda daha yeterli bir çalışma yapacakları yerde, folklor kursu, çeşitli eğlenceler, halay geceleri ve daha başka faaliyetlerle zamanlarını bir noktada heba ediyorlar.

Bu tür etkinliklere karşı olduğumuz sonucu çıkmasın.

Hayır.

Söylemek istediklerimiz başka.

Türkü ve halay gecesini her kurum ve kişi yapabilir. Folklor kursunu, diksi-nakış kursunu yine her dernek yapabilir. Ancak cem törenini yalnızca Alevi kurumu yapar. Muharrem Orucunda 12 gün boyunca etkinliği, bu orucun anlamını, nedenini, önemini yalnızca Alevi kurumu yapar. Muharrem Orucundan sonra aşureyi yine Alevi kurumu yapar. Kurbanların kesilmesi ve lokmaların canlarla buluşmasını Alevi kurumu yapar. Hakka yürüyen cana ve yakınlarına hizmeti Alevi kurumu yapar. Musahiplik ve daha başka nice inanç ile ilgili çalışmaları halay gecesi yapan kişi ve kurumlar değil, yalnızca Alevi kurumları yapar.

Demek ki Alevi kurumlarının asıl işlevi Alevilik yoluna hizmet olmalıdır.

Halay gecesi düzenlemeyi başkaları yapsın. Hem halay gecesinin olup olmaması Alevi inancına bir yarar getirmez. Ama Alevi kurumu eğer inanç ile ilgili çalışmalar yapmıyorsa, inanç değerlerini toplumun hayatında var olması için çabalamıyorsa, bu Aleviliğe ve Alevilere zarar verir.

Hiç bir Alevi kurumunun buna hakkı yoktur.

Söylemek istediklerimizin daha iyi anlaşılıp uygunlanması için somutlaştırdığımızda; Alevi kurumlarının asıl olarak Alevilik yoluna hizmet etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Alevi kurumlarının varlık nedeni Alevilik inancının var olması ve Alevi toplumunun inançsal ihtiyaçlarının giderilmesidir.

Alevi kurumları bunun için vardır.

Basit etkinlik ve uğraşlar için Alevi kurumları oluşmadı.

Eğer kurumlarımız bu noktada yani Aleviliğin var olması ve sistemli bir şekilde topluma ulaşması için çalışma yürütürlerse, örneğin cem ibadetinin düzenli ve sistemli bir şekilde düzenlenmesi için çaba gösterirlerse, inanıyoruz ki asimilasyoncu güçler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar boşa kürek çekmiş olacaklardır. Aksi durumda ise toplumumuz daha hızlı bir şekilde asimile edilecektir ve bu asimile çalışmalarına kurumlarımızda farkında olmayarak, gereken önlemi almayarak katkı sunmuş olacaklardır.

Öyleyse yapılması gereken en önemli ve değerli çalışma Alevilik inancını yaşama ve yaşatma çabasıdır.

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

ATAG e. V.

atag logo1

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher