atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Duaz ve Deyiş

 

   Remzi KAPTAN   remzi.kaptan@yahoo.com

 

Duaz, Duazdeh'in kısaltılmış halidir. Duazdeh Farsça olup on iki (12) anlamına gelmektedir.

Duaz, cem ayinlerinde söylenen ve On İki İmamların adlarının geçtiği deyişlerdir. Bu deyişlerde Ayrıca On İki İmamların yanı sıra başta Hz. Peygamber ve Hacı Bektaş Veli olmak üzere Alevi ulularının adları geçmektedir.

Duaz için “deyişler”lerdir tanımını yaptık. Anlaşılır olması için böyle bir tanım uygundur. Ancak duaz bir nevi dua olarak da algılana bilinir.

Şüphesiz Alevilik ve Aleviler hakkında biraz bilgi sahibi olan kişiler için duaz'in, nefes'in, türkü'nün, deyiş'in farklı anlamlara sahip olduğu aşikardır. Fakat günümüz gerçekliği doğrultusunda genel bir tanım olması ve bu tanımın yaygınlaşıp kabul görmesi için Deyiş tanımı en uygun olanıdır. Deyiş; Aleviliği çağrıştıran her melodinin adıdır. Türkü, nefes, duaz bunlar da alt adlardır. Yoz ve yobaz üretimden farklı olunduğunun anlaşılması için Deyiş en uygun tanımlımadır.

On iki hizmet deyisi

 

Haktan bize nida geldi

Pirim sana beyan olsun

Şahdan bize name geldi

Rehberime haber olsun

 

Şah kuluna kıldı nazar

Dört kalıptan adem süzer

Zeval gelmiş cemi bozar

Gözcü sana haber olsun

 

Zakirin zikri saz ile

Kuran okur avaz ile

Mümin Müslim niyaz ile

Zakirlere haber olsun

 

Hak kuluna nazar eyler

Hakkın kelamını söyler

Mümin gelmiş mürvet diler

Peyik sana haber olsun

 

Mümini çekti meydana

Münkiri sürdü zindana

Hizmet verildi Selman’a

Faraşçıya haber olsun

 

Mümin yolun yakın ister

Münkirlerden sakın ister

Delil yanmaz yağın ister

Delilciye haber olsun

 

Bu yola giden nâcidir

Erenler kardeş bacıdır

Cem kilidi kapıcıdır

Kapıcıya haber olsun

 

Zakirlerin zikri sazdır

Okunan deyiş düazdır

Mümin hak ile niyazdır

Niyazcıya haber olsun

 

Hak kuluna kıldı rahmet

Sana niyaz Ya Muhammed

Hizmet görüldü muhabbet

Tezekere haber olsun

 

Yola giden haslar hası

Mümin giyer Hak libası

Doldur ver engürün tası

Sakacıya haber olsun

 

Şah Hatayi’m varı geldi

Müminlerin kârı geldi

Hakkın armağanı geldi

İznikçiye haber olsun

 

***

Medet Allah medet, medet ya

Ali Bizi dergahından mahrum eyleme

Pirim Hünkar Hacı Bektaşi Veli

Bizi dergahından mahrum eyleme

 

Adem-i Seyfullah Adem hakkı için

Muhammet Mustafa Hatem hakkı için

Eyüb’e verdiğin sitem hakkı için

Bizi dergahından mahrum eyleme

 

Hasan’ ın aşkına kılardım zarı

Şah Hüseyin dinimizin serveri

Alemin carısın cenabı bari

Bizi dergahından mahrum eyleme

 

Zeynel’in canına da kıldılar ceza

Muhammet Bakır’dır sırrı Mürteza

İmam Cafer Kazım Musa el Rıza

Bizi dergahından mahrum eyleme

 

Muhammed’ im der ki didarım haktır

Taki Naki Askeri errahmanimdir

Severim Mehdi’yi niyazım vardır

Bizi dergahından mahrum eyleme

 

 

 

Tevhit

 

Muhammed’i candan sev ki,

Ali’ye Selman olasın.

Ehlibeyt’e gönül ver ki

Ali’ye Selman olasın.

 

Muhammed’i hazır bil ki

Canı Hakk’a nazır bil ki

Her gördüğün Hızır bil ki

Ali’ye Selman olasın.

 

Muhammed’e gönül kat ki

Ceht edip rehbere yet ki

Bir gerçekten etek tut ki

Ali’ye Selman olasın.

 

Hasan ile girdim ceme

Hüseyin sırrını deme

Musahipsiz lokma yeme

Ali’ye Selman olasın.

 

Zeynel Bakır, Cafer, Kâzım

Rıza’ya bağlıdır özüm

Hatırın kırma şahbazın

Ali’ye Selman olasın.

 

Taki’ye, Naki’ye eriş

Askeri’de biter her iş

Mehdi’nin sırrına karış

Ali’ye Selman olasın.

 

Şah Hatayi’m özün ırma

Gerçekler gönlünü kırma

Her ademe sırrın verme

Ali’ye Selman olasın.

 

***

 

Medet Ey Allah’ım medet

Gel dertlere derman eyle

Yetiş Yâ Ali Muhammed

Gel dertlere derman eyle.

 

Hasan, Hüseyin aşkına

Yardım ederler düşküne

İmam Zeynel’in aşkına

Gel dertlere derman eyle.

 

İmam Bakır’ın katına

Cafer’in ilmi zatına

Musa, Rıza hürmetine

Gel dertlere derman eyle.

Şah Taki’nin hem Naki’nin

İmam Hasan-ül Askeri’nin

Yargılamak senin şanın

Gel dertlere derman eyle.

 

Gelip Hak’tan dilek dile

Mehdi sahip zaman gele

Dedemoğlu secde kıla

Gel dertlere derman eyle.

 

***

Ol Kırkların ceminde

La ilâhe illallâh

Erenler meydanında

La ilâhe illallâh

 

Hak leylâhe illallah

La ilâhe illallâh

Ali mürşid güzel Şah

Şahım eyvallah eyvallah

 

El çaldılar dest-i kefe

Dediler ki cana sefa

Yetiş Muhammed Mustafa

La ilâhe illallâh

 

 

Hak leylâhe illallah

La ilâhe illallâh

Ali mürşid güzel Şah

Şahım eyvallah eyvallah

 

İmam Hasan meydanda

Şah Hüseyin irfanda

İmam Zeynel zindanda

La ilâhe illallâh

           

Hak leylâhe illallah

La ilâhe illallâh

Ali mürşid güzel Şah

Şahım eyvallah eyvallah

 

İmam Bâkır sultanı

İmam Câfer erkânı

Yetiş keremler kânı

La ilâhe illallâh

           

Hak leylâhe illallah

La ilâhe illallâh

Ali mürşid güzel Şah

Şahım eyvallah eyvallah

 

 

 

Mûsa-i Kâzım Şah’tır

Daim der Hakka şükür

İmam Rıza bin okur

La ilâhe illallâh

           

Hak leylâhe illallah

La ilâhe illallâh

Ali mürşid güzel Şah

Şahım eyvallah eyvallah

 

Takî, Nakî engine

Al’Asker’in dengine

Mehdi resul cengine

La ilâhe illallâh

           

Hak leylâhe illallah

La ilâhe illallâh

Ali mürşid güzel Şah

Şahım eyvallah eyvallah

 

Kalmadı imamlar derdi

Aşkı muhabbet verdi

Derviş Veli’nin virdi

La ilâhe illallâh

             

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!