atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Yozluk ve Yobazlık Çemberindeki Alevi Kadını

Bir tarafta inanç adına dayatılan ve inancın özüne aykırı, insani değerlere düşman sözümona din ve inanç, diğer yandan modernlik ve gelişme adına tüm değerleri hiçe sayma, geçmişi inkar, kutsal olana saygısızlık...

Alevi kadını yobazlığın ve yozluğun çemberine alınmış durumda. Yobazlık ve yozluk adeta bir birinin alternatifi olarak Alevi kadınına ve Alevi kadının şahsında tüm Alevi toplumuna dayatılmış durumda.

Oysa inançlı olmak, değerleri savunmak ve aynı zamanda gelişmek mümkündür.

Yobazlaşmadan, gerici gelenekleri ve dar feodal kültürü inanç diye kabul etmeden, inancı anlamlı bir yaşam, Hakkı ve hakikati bilmek olarak görerek, başta kendisi olmak üzere cümle varlıkla barış ve huzur içerisinde bir kurallar bir bütünü olarak görerek anlamak ve bu manada inançlı olmak mümkün.

Diğer yandan çağdaş gelişmelere duyarlı olmak, yaşamın sürekli gelişmek demek olduğunun bilincinde olmak ve bununla paralel olarak kendisini hayatın her alanında geliştirmek, geçmişine ve değerlerine bağlı kalarak, değerleri ve geçmişi üzerinde yeni güzellikler inşaa etmek mümkün.

Yani öyle dayatıldığı gibi yozlaşarak veya yobazlaşarak yaşamanın dışında da bir yaşam, yozlaşmadan ve yobazlaşmadan bir yaşam mümkün, ki çok sayıda böyle Alevi inançlı kadınlarımız ve ailelerimiz var.

O halde bizde bu yolu doğru sürenlerden, yozlaşmadan ve yobazlığa sapmadan yolu dosdoğru sürenlerden olacağız.

Nasıl olacak ve nasıl olmalı bu?

Alevilik inanç değerlerine bağlı kalacağız. Bağlı kalırsak şu sonsuz evrende bir toz zerreciği büyüklüğünde olan dünyamıza, bize sonsuz ve de sınırsız gelen evrene ve ötesine daha bir anlam verebiliriz ve dolu dolu, verimli, huzurlu, mutlu, anlam dolu bir hayatın sahibi olabiliriz.

Alevilik bizlerin kendimize, yaşama, varoluşa ve cümle kainata verebileceğimiz bütün anlamları içeriyor. Böylesi kapsamlı olduğu için bizler inançlı olacağız, Alevi kalacağız, Alevilik değerlerini öğrenip özümseyip hayatımıza aksettireceğiz.

Bu noktada inançlı bir Alevi olmak bizleri yobazlıktan kurtaracak, gerici geleneklerin çemberinden çıkartacak, bizlere din ve inanç adına dayatılan sapkınlıkları bertaraf etmemizi sağlayacaktır.

Salt bu değil. Bununla beraber bizleri yozlaşmadan uzak tutacak, geçmiş değerlerimizi kavramamıza vesile olacak ve yozlaşmadan gelişerek, değerlerimiz ve doğrularımız üzerinde yeni güzellikler oluşturmamızı sağlayacaktır.

Özcesi; Alevi kadınını ve Alevi kadının şahsında tüm Alevileri yobazlık ve yozluk cenderesinden çıkartıp uzak tutacak olan ve hayatı anlamına uygun bir şekilde yaşamasını sağlayacak olan Alevilik inancını bütünlüklü olarak öğrenip yaşamaktan geçiyor.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!