atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Özgür Olunmadan Aşık Olunmaz

Remzi Kaptan

 remzi.kaptan@yahoo.com

 

Duyguların en yücesi olan aşkı yaşamak için özgür olmak, cümle bağımlılıklardan kurtulmak gerekiyor.

Bağımlı olanlar; paraya şöhrete veye herhangi başka bir şeye bağımlı olanlar özgür olamazlar. Özgür olamayanlar ise varolmanın en değerli karşılığı olan aşkı yaşayamazlar.

Alevilik aşkını yaşamak, bütün benliğiyle, tüm hücrelerinde hissedecek şekilde Aleviliği yaşamak, Alevilik aşkı ile dolu dolu olmak için, Ali'nin gerçek mana ve anlamını bilmek için özgür olmak gerekiyor.

Özgür olunmadan aşk olmaz.

Esaret sahibi birisi; ruhunu başka şeylere satmış, duygusu ve düşüncesi başka şeyler için çalışan birisi özgür değildir. Özgür olmadığı içinde aşık olamaz. Aşık olmak için önce tüm esaret zincirlerinden kopması gerekiyor.

Günümüz dünyasında kimse bedenen esarette değildir. Ancak ruhen, duygu ve düşüncede, istem ve hedeflerde, hayatın gayesi ve anlamı noktasında çok kişi köledir. Köle olanlar ise aşık olamazlar. Bedenen kölelik sorun değil, sorun ruhta, duyguda ve düşüncede köleliktir. Bu tür kölelik en berbat köleliktir ve yasalarla güvence altına alınacak, serbest bırakılınacak bir kölelik değildir.

Tarihte nice yüce şahsiyet bedenen köle oldukları halde aşklarını en zirve noktada yaşamışlardır. Çünkü onlar ruhen özgür olan kişiliklerdir.

Özgür olmak gerekiyor. Bizleri geri bırakan ne varsa, ne kadar bencil duygu, çıkarcı düşünce varsa hepsinden kurtulmak gerekiyor.

Kokuşmuş göllerin bataklığından çıkıp sınırsız özgür okyanuslara açılmalıyız.

Çıkmalıyız inlerimizden. Yıkmalıyız korku bentlerini, aşmalıyız tel örgüleri. Ne kadar maddi hesaplarla örülmüş duvar varsa, ne kadar çıkar üzerine kurulmuş bina varsa yıkmalıyız, bir an dahi tereddüt etmeden. Ve açılmalıyız özgür okyanuslara, rüzgarlar saçlarımızı ve yüzümüzü okşayıp geçmeli.

Rüzgar olmalıyız. Esmeliyiz, uçsuz bucaksız diyarlara.

Çok zor değil bunu yapmak. Yeter ki isteyelim. Yeter ki arayışında olalım o soylu sevdanın.

Bütün bağımlılıklarımızdan kurtulursak aşık olabiliriz. Böylesi bir aşkta bizi kendi öz benliğimizle buluşturur.

Aşık olmalıyız. Aşkımız o kadar görkemli olmalı ki bizler aşkın kendisi olmalıyız.

Sıradan, bağımlı, kokuşmuş göllerin kıyısında avarelikten özgür ve aşk dolu diyarlara yolculuklara var mısınız?

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!