atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Aleviliğini İnkar Etmek; Geçmişini Yok Sayıp Geleceksiz Kalmaktır

Bir insan için yeme-içme, barınma ve soyunu devam ettirmesi şarttır. Fakat insan bu temel esasların çok çok ötesinde bir varlıktır.

Eğer insan yaşamı sadece yeme-içme ile sınırlı tutuyorsa ve temel gereksinim odaklı bir yaşamın sahibiyse ve bu noktada maddiyat veya başka nedenlerden dolayı değerlerini alaşağı edip, aslını inkar ediyorsa; o halde o insanın geleceği de yoktur.

Maddi olarak ne kadar gelişmiş olursa olsun, asırlardır birikmiş olan inançsal ve inancın şekillendirmiş olduğu kültürel değerlerin yokluğu kişiyi geleceksiz bırakacaktır.

Bu manada aslını inkar etmek kişinin geleceğinin kayıp olması, geleceksiz olması demektir.

İnsanı bir bütün olarak ele almak gerekiyor.

Yani temel gereksinim olan maddiyat ve  en az bu maddiyat kadar önemli olan inanç, kültür, değer, toplumsal ortak kimlik, sanat vb.

Bazı Aleviler egemen inancın hakimiyetinden, baskısından dolayı ve yine egemen inanç mensuplarının imkanlarını maddi olarak kullanmak hasebiyle kendi Aleviliklerini inkar ediyorlar.

Sanıyorlar ki aslini inkar ederse bu canlar, daha iyi ve mutlu, daha zengin ve konforlu bir yaşamları olur.

Ne büyük bir yanılgı.

“Aslını inkar eden haramzadedir” buyurmuş mertlerin merdi Şah-ı Merdan.

Aslını inkar edenler, egemen olana gerek baskı veya gerek çıkarları için boyun eğip onlara benzemek isteyenler asla rahat etmedikleri gibi, iki cihanda da yüzleri kara ve boyunları eğiktir.

Geçmişini, değerlerini, ait olduğu inancı ve toplumu inkar eden, yok sayan peşinen kaybetmeye mahkumdur.

Çünkü geçmişini sıfırladığında, bütün değer ve doğrularına sırt çevirdiğinde onların yerine bir şey koyması gerekiyor.

Ne koyacak peki?

Binlerce yılın derinliğinden süzülüp gelen ve en rafine halde günümüze kadar ulaşan bunca güzelliğin yerini hangi maddi çıkar doldurabilir ki?

Kolay mı bunca değeri sıfırlayıp hemen yerine yenisini oluşturmak?

Adeta genlere işlemiş olan ve bilincinde olunsun olunmasın her nefeste solunan, her adımda yürünen, her bakışta görülen/yansıtılan ete kemiğe bürünmüş olan bu değer ve doğruları inkar etmek, yok saymak ve bir gömlek gibi üzerinden atmak mümkün olmadığı gibi insanın tabiatına da aykırıdır.

Bunu bile bile yapmaya çalışmak insanın kendisini, kendi eliyle rezilleştirmesinden başka bir şey değildir.

Bütün bu rezilliklere gerek yoktur.

Aslımızı ne pahasına olursa olsun inkar edip haramzadelerden olmayalım.

Hangi maddiyat bize paslı üç telli bir bağlamanın yaşattığı hazzı yaşatabilir ki?

Hangi egemen inanç Ali adı geçtiğinde yüreğimizde oluşan ve yüzümüze tebessüm olarak yansıyan hoşluğun, nurun yerini doldurabilir ki?

Dünyanın hiç bir baskıcı gücü bizi Hak inancı ve hakikat yolundan ayırmamalıdır.

Aksine daha bir bilenmeli, bilinçlenmeli, tutkumuzu derinleştirmeli ve bağlılığımızı-ikrarımızı her an yenileyip ona göre bir yaşamın sahibi olmalıyız.

Aslımızı, inancımızı, özümüzü, değerlerimizi inkar edip boşluğa düşeceğimize, daha bir sarılıp bu mevcut güzelliklerin üzerine yeni güzellikler eklemek en doğru ve makbul olanıdır.

Bizi zengin edecek olan budur, bize kazandıracak olan bu değer ve doğrulardır.

Bunun yerine aslımızı inkar ettiğimizde şu anımız ve geleceğimiz karanlık hale geldiği gibi ötelerin ötesinde de yerimiz ikrarsız lainlerin yanı olur.

 Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!