atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Hizmet Edelim Gerçeğe

Remzi Kaptan

 remzi.kaptan@yahoo.com

 

Hizmet edelim gerçeğe

Ol Şah-ı Merdan'a karşı

Varalım ulu divana

Muhammed servere karşı

Gerçekler yakıcıdır.

Her insan gerçeklerin yakıcılığına dayanamaz.

İnsanoğlu gerçeklerin ve gerçekliğin yakıcılığına dayanamadığı için bunca yanlışlıklar meydana gelmeye devam ediyor.

Gerçeklerin yakıcılığında yanıp arınanlar ancak hakikat sırrına erer ve böylece varlık bilincine ulaşmış olurlar.

Gerçeği bulmuş, gerçeği kendi yaşamıyla ortaya koymuş, her adım atışı gerçek olan yol sürenlerle karşılaştığında, Adem soyunun ilk yaptığı şey; gördüğü, yaşadığı gerçeği mümkün oldukça yok saymak, çarpıtmak, inkar etmek ve daha başka yol ve yöntemlerle kendisinden uzaklaştırmaktır. Çünkü zordur gerçeğin ateşinde yanıp arınmak. Zordur gerçeğin ateşiyle öz benliğe kavuşmak, varolmak.

Hizmet edelim gerçeğe.

Gerçeğe hizmet ettikçe Şah-ı Merdan'a ulaşmış olacağız. O Şah ki ilmin/ilim şehrinin kapısı değil mi?

Hizmet edelim gerçeğe.

Hizmet ettikçe gerçeğe ulu divana varmış olacağız. İlim şehrinin kapısına varmış ve o şehir serverinin mihmanı olacağız.

Hizmetimiz artıkça, gerçeğe olan tutkumuz, gerçeğe ulaşma azmimiz oldukça mihmandarlıktan çıkıp o şehrin, (Rıza Şehri'nin) onurlu bir üyesi olacağız.

Rızalığın hakim olduğu, bildiğimiz ve bilmediğimiz cümle kötülüklerin zerre kadar dahi olsa yer bulmadığı, her türlü kinin, kibrin, kalleşliğin, düşmanlığın, fesadın, yalanın, hilenin olmadığı bu şehirde ebediyete kadar yaşayacağız.

Her dem ve her zerresinden güzelliklerin, iyiliklerin, Hakkın ve hakkaniyetin hakim olduğu, korkunun ve yenilgilerin, açlığın ve ölümlerin olmadığı, yaşamanın ve yaşatmanın akla gelecek ve gelmeyecek şekilde mükemmelleştiği bu şehirde sonsuza dek yaşayacağız.

Gerçekler bizi buna götürüyor.

Bizi bu yaşamın olduğu Rıza şehrine götüren gerçeklerin demine bir kez daha Hü.

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!