atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Aşık Hüdai Baba

9 yaşında yetim kalmak, yoksulluğu ve gurbeti tüm yönleriyle yıllar yılı yaşamak ve tüm bunlara karşın yinede bunca değerli, bizler için adeta inci mercan niteliğinde eserler, değerler ortaya çıkarmak... Aşık Hüdai (Sabri Orak) bunu basarmış şahsiyetlerden birisidir.

Okuma ve yazmayı 20 yaşından sonra öğrenmiş, tüm çocukluğu çalışarak, hayatta kalma mücadelesi vererek geçmiştir Hüdai babanın.

Yıllarca doğru dürüst bir evi olmamış, sabit bir geliri olmamış bir modern zaman dervişi olarak yaşamış olan Hüdai baba, bana göre çağları aşacak nitelikte bir birinden değerli eserler ortaya çıkartmış olan yüz yılımızın önemli şahsiyetlerindedir.

Aşık Hüdai'yiyi tanıyanlar onun sakin, efendi ve saygılı bir kişiliğe sahip olduğunu belirtiyorlar.

Okula gitmişliği olmayan, çocukluğunu yetim olarak yoksulluk içinde ve bedeninden ağır işler yaparak geçirmiş olan Aşık Hüdai, şiirlerinde ve deyişlerinde yansımasını bulan çok derin bir bilgiye sahiptir.

O bu durumu “tüm ozanlar benim üstadım, öğretmenimdir” diyerek bildiklerini onlardan öğrendiğini belirtmiştir.

Aşık Hüdai'nin doğru dürüst bir evi ve yatağı olmadı, parası ve pulu, şanı ve şöhreti, makamı ve mevkisi olmadı.

Bütün bunlara rağmen Aşık Hüdai bu gün dünyanın bir çok coğrafyasında yolu sürenlerce saygı ve hürmetle anılıyor, doğru dürüst Türkçe lisanını bilmeyenler bile onun eserlerini  söylüyor ve söylerken de adı her geçtiğinde niyaz edip selamlayorlar.

Hangi mal –mülk, şan-şöhret bu niyazdan daha değerli olabilir ki?

 

 

Erenler zehir getirin

Balınan öldürmen beni

Bağrıma diken batırın

Gülünen öldürmen beni

 

Yar diyerek yana yana

Can teslim ettim canana

En yakınım kıysın bana

Elinen öldürmen beni

 

Hiçlik aleminde mestim

Varlık sevdasını kestim

Yokluk benim eski dostum

Malınan öldürmen beni

 

Bir aşktır düştü özüme

Yanarım kendi közüme

Leyla görünüp gözüme

Çölünen öldürmen beni

 

Duygular dönüştü söze

Yanık seda işler öze

Dertli dertli vurup saza

Telinen öldürmen beni

 

Hüdai’yim daldım gama

Saldı beni demden deme

Asın kesin yüzün ama

Dilinen öldürmen beni

 

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!