atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Modern Zamanlarda Musahiplik, Kirvelik, Pir-Talip

Alevilik inancının ön görmüş olduğu yaşam, dayanışma ve paylaşım esaslıdır.

Bu yaşamda kişi bir çok yönden güvence altına alınmıştır.

Yani günümüz modern toplumlarının yalnızlık, bencillik ve bunların beraberinde getirmiş olduğu zorluklar, sıkıntılar Alevilik inancının uygulandığı toplumlarda yoktur.

Aleviliğin yaşandığı toplumda kişinin çaresizlik, sıkıntı, maddi sorunlar ve daha yığınla sorunları yoktur.

Rıza Şehri düşüncesi ile daha bir somutluk kazanmış bu anlayışta birey, birden fazla boyutuyla güvencededir, emniyettedir.

Ailenin dışında musahiplik, kirvelik, pir-talip ilişkisi ile kişi güvencededir.

Musahiplikte kişi kendisinden daha fazla musahibine ve musahibin ailesine karşı maddi ve manevi olarak sorumludur.

Musahibin derdi, sıkıntısı, zorlukları yani kısacası maddi veya manevi her türlü sorun aynı zamanda diğer musahibinde sorunudur.

Böylesi bir anlayışta sorunlar daha kolay çözülmez mi?

İnsanın tek başına gücünün yetmediği yerde karşılıksız ve beklentisiz olarak ona yardım eden, yol gösteren, destek olan birilerinin olması demek, sorunların çok kolay şekilde çözümü demektir.

Üstelik yargılamadan, başına kakmadan, dışlamadan bunu yapmak...

Yol kardeşi olduğunun bilinci ile, aynı değer ve doğruları dünya ve ahirette paylaşıyor olmanın itikatı ve ikrarı ile bunu yapmak...

Böylesi bir anlayış günümüzün en modern yaşam koçluğundan veya psikologlardan daha verimli ve yararlıdır.

Böylesi bir musahiplik ilişkisinde hata ve yanlışın yapılması en başta engelleniyor.

Diyelim ki musahiplerden birisi bir karar alacak, önemli bir iş yapacak.

Bu durumda musahip daha bu işe başlamadan musahibin onayını, görüşünü alır.

Böylesi bir onay için de diğer musahipte en az musahibi kadar sorumlu olduğundan daha fazla üzerinde durulacak, daha iyi olması için fikir geliştirilecek ve yardım edilecektir.

Bu bir nevi koruyucu tip gibidir.

Nasıl ki hastalanmamak için aşı olunuyorsa, hata ve yanlış yapmamak içinde musahibe danışılıyor, yardımı ve desteği talep ediliyor ve musahip o işi doğru bulmuyorsa, onay vermiyorsa o iş yapılmıyor.

Böylece olası bir yanlış ve hata daha olmadan engellenmiş olunuyor.

Birlikte karar alıp yine yanlış çıkarsa sonuç, bu defa musahipler birlikte sorunun üstesinden gelirler.

Böyle bir birliktelikte ise sorunların bir anlamı kalmaz, yanlış ve hatalar daha tez zamanda hal yoluna koyulur.

Kirvelik inançtan çok gelenek olmakla beraber yine benzer nitelikte çok önemli bir yapılanmadır.

Pir ve talip ilişkisi ise başta inanç olmak üzere yaşamın tümünü kapsayan bir ilişki biçimidir.

Pir, talibin tüm eğitiminden, maddi ve manevi olarak gelişmesinden, aile yapısından, topluma karşı sorumluluklarından ve inanç ile ilgili bütün davranışlarından sorumludur.

Elbette ki bu karşılıklı bir etkileşim olduğundan talipte pirine karşı sorumludur ve pirin dediklerini uygulamakla yükümlüdür.

Modern zamanlarda, yani musahipliğin, kirveliğin ve pir talip ilişkilerinin olmadığı, değer görmediği, ciddiye alınıp uygulanmadığı zamanlarda Aleviler ne koydular peki bu güvencelerin yerine?

Aleviler, bu insan hayatını her manada kolaylaştırıcı değerlerini ne yazık ki yeterince uygulamıyorlar.

Böyle olunca da bunların yerine farklı farklı değerler konulmaya başlandı.

Benim tespitime göre bu yerine koyduğumuz yeni değerler ne yazık ki bizler için çok yararlı ve verimli değiller.

Mevcut Alevi toplum yapısına baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliriz.

O halde yapılması gereken, bu değerlerin yeniden toplum hayatında var olmasını sağlamaya çalışmak olmalıdır.

Böylece inançsal değerlerimizi korur, yaşamımızı daha güvenli ve anlamlı şekilde yaşarız.

Paylaşımla, dostlukla, dayanışma ve coşkuyla yaşarız.

 Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!