atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevilik Hayatımızın Anlamıdır

Her insanın bir yaşam tarzı, anlayışı var.

Herkesin bir birinden farklı idealleri, amaçları, ulaşmak istedikleri var.

Her insan doğru bulduğu, anlam verdiği, değer kattığı şeyler için çalışır, çabalar, bedel öder, gayret gösterir.

Kimisi bir aile için çalışır, didinir, üretir.

Başka birisi inandığı ve doğru bulduğu politik amaçlar için çabalar, çalışma ortaya koyar, fedakarlıkta bulunur.

Bir diğeri bir araba için çalışır, başka biri bir ev için planlar yapar, bir diğeri şöhretin hayalini kurar, bir diğeri tuttuğu futbol takımı için sevinir, üzülür ve ilgilenerek hayatının bir parçası haline getirir.

Velhasıl herkesin hayatının merkezinde olan, hayatı etkileyip yönlendiren bir umudu, gerçekleştirmek istediği, uğruna bedel ödeyip ölümü dahi göze aldığı değerleri, doğruları, hakikatleri var.

Bizlerin hayatının merkezinde inancımız olan Alevilik var.

Aleviliğin insanlık var oldukça var olmasını istiyoruz.

Alevi toplumunun hayatın her alanında daha iyi bir konumda olmasını istiyoruz.

İstemekle kalmıyor, her anımızı bunun için harcıyoruz.

Alevilik hayatımızın merkezindedir, hayatımızı yönlendiren, anlam ve değer katandır.

Aleviliğin ön gördüğü yaşam tarzını elimizden geldiğince uygulamaya çabalıyoruz, yani Aleviliğimizi yaşamaya çaba gösteriyoruz.

Bir araba için, ev için çalışmıyoruz, para kazanmıyor/ harcamıyoruz.

Alevilik inancına katkı için çalışıyoruz, tüm maddi birikimimizi ona harcıyoruz.

Bir futbol takımı için üzülmek yerine, Alevi toplumunun dertleri ile hüzünleniyor, başarıları ile seviniyor, oley çekiyoruz.

Yaşam, bizler için eşittir Alevilik ve Alevi toplumudur.

Nasıl ki herkesin farklı değer yargıları, idealleri, değerleri varsa ve bunlar için çalışma ve bedel ödüyorlarsa; bizlerinde değeri ve hakikati Alevilik inancı ve Alevi toplumudur.

Dolayısıyla bazılarının Aleviliğe hizmet edenleri, Alevi toplumunun daha yerde olması için çalışma yapanları hakir görmesi ama buna karşın bir araba için çalışan veya futbol takımı için üzülenlere/sevinenlere veya bir siyasi partinin taraftarı olanlara gösterdikleri anlayışı bize göstermemeleri düşündürücüdür.

Her neyse, başkaları ne derlerse desinler, nasıl bakarlarsa baksınlar; bizler, asırlardır binlerce erenin hizmet ettiği, hizmet ederek kemaleti yakaladığı Hakk inancı ve hakikat yolu olan Aleviliğe hizmet etmeye, Alevi toplumu ve Alevi toplumunun şahsında bütün insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!