atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevilerin Talepleri En İnsani Taleplerdir

Aleviler kimseden özel bir ayrıcalık, fazladan bir hak, ekstradan bir istekte bulunmuyorlar.

Aleviler, en temel ve insani haklarını istiyorlar.

Cemevlerinin ibadethane olarak kabul görmesini, inançlarınında en az Sünnilik ve diğer inançlar kadar saygı görmesini istiyorlar.

Bu, en insanca talep ve istek değil midir?

Kendisinden farklı bir inanca saygı duymak, o inancında en az kendi inancı kadar kutsal olduğunu kabul etmek ve o inanç mensuplarının sayısal çoğunluğuna bakmadan temel hakları için çaba göstermek; insani bir erdem değil midir?

Ve inançlıyım diyen, günde beş defa Hakkın huzurunda alnı secdeye değen insanlar neden Alevilerin haklarını vermez, Alevileri ötekileştirir, inançlarına saygı duymazlar?

Bu dindarlığa, insanlığa sığar mı?

Dindar olmak demek, hak gözetmek, eşitçe davranmak demek değil midir?

Dindarlık hak yemek, başkasını yok saymak, inancına saygısızlık yapmak mıdır?

Bu nasıl bir dindarlıktır böyle?

Her dinin temelinde şunlar yok mudur: çalma, kötülük yapma, eşit davran, haksızlıkta bulunma, adil ol!

Bunlar ve bunun gibi ilkeler dinlerin, inançların temeli değil midir?

Bunca haksızlıkla, bunca adaletsizlikle yarın hangi yüzle Allah'ın huzuruna çıkacaksınız?

Çoğunluk olmak, iktidar ve güç sahibi olmak demek; azınlık ve güçsüz olanı ezmek ve zulüm etmek demek midir?

Eziyorsunuz, haksızlık ediyorsunuz, kendiniz gibi olmayanı dışlıyor ve ötekileştiriyorsunuz, fırsatını bulduğunuzda katlediyorsunuz.

Bu mu dindar olmak, inançlı olmak, Allah'ı sevip ondan korkmak?

Allah'ı seven ve Allah'tan korkan birisi hiç Allah'ın yaratmış olduğu insanlara kıyar mı, onların haklarına tecavüz eder mi, onları inançları farklı diye ezip zulüm eder mi?

Yapmayacağına göre bu işte bir tuhaflık var demektir.

Birileri demek ki eğer bile bile haksızlık ve zulüm yapıyorsa, bu kişiler Allah'a inançlı değiller.

Bu kişiler sözde Allah'a inanıyor özde ise şeytanın yolunda olan menfaatperest ve zulüm sever kişilerdirler.

Öyle olmasalar bir tek kendilerini iyi, hakiki, inançlı, doğru yolda olan kişiler olarak görmez ve yine kendisi gibi olmayanı kafir, zındık, müşrik, kafir olarak görmezler.

Aleviler haklıdır ve insanlığın vicdanında Alevilerin hakları kabul görmüştür.

Varsın yobazlar çoğunluk ve iktidar olmalarına dayanarak her tür söylem ve davranış ile apaçık gerçekleri inkar etsinler, bastırsınlar.

Biliyoruz ki çürük olan ayıklanacak, haksız olan dökülecek, yamuk olan yıkılacaktır.

Ve yine biliyoruz ki haklı olan daima kazanacaktır.

Adaleti zerre kadar şaşmayanın adaletine inanıyoruz.

Bu diyarda en insani haklarımız için mücadele ederken, ötelerin ötesinde şeytanın yoldaşlarından huzur-u mahşerde hesabımızı soracağız.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!