atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Mervan Ne Anlar Ehlibeytten

Ehlibeyt tarihte kalmadı, insanlık var oldukça Ehlibeyt de var olacaktır.

Ehlibeyt, Hakkın kutsal nurudur ve insanlığın yüreklerinde hakikatlerin yer edinmesi için var olmaya devam edecektir.

Ehlibeyt'i tarihte Muaviyeler, Mervanlar ve Yezitler anlamadı.

Günümüzde de Ehlibeyt, onların yolundan gidenler, aynı anlayışı paylaşanlar tarafından anlaşılmıyor, kabul görmüyor.

Ulu ozanımız Virani'nin de buyurduğu gibi,  göz kör, kulağı sağır, yüreği çürük olan, dünya ve yaşam gerçeğinden bihaber olanlar ne anlar Hz. Ali'den, Ehlibeyt'ten, erenlerden, Hakktan ve hakikatten.

Bu ham ervahlar, bu özü gelişmemiş ve çürük olanlar Ehlibeyt'ten, Ehlibeyt'in taşıdığı anlam ve manada bir şey anlamadıkları gibi Ehlibeyt'e ve Ehlibeyt'i savunup sahiplenen bendelerine de bir karşıtlık, düşmanlık besliyorlar.

Oysa düşmanlık ettikleri sadece Ehlibeyt ve Ehlibeyt'i sevenler değildir, onların şahsında insanlık ve insani değerledir.

Çünkü Ehlibeyt, insanlara Hakkın ve hakikatin tüm saflığı, güzelliği ve berraklığı ile sunulmasıdır.

Hakk inancının ve hakikat yolunun bütün görkemi ile kalplerde yer edinmesi, bilinçlerde gelişmesi, yüreklerde serpilip filizlenmesi ve böylece sonsuza dek insanlığın anlam ve mutluluk dolu bir yaşamın, özüne uygun bir yaşamın sahibi olmasıdır.

Fakat işte şeytan ve onun şeytani sistemi daima karşıdır Hakka, hakikate ve bunu en zirve noktası ile insanlığa sunan Ehlibeyt'e.

Yeni değil bu karşıtlık.

Daha Adem peygamber Aden bahçesinden sürülmeden başlayan bir karşıtlıktır ve son insana dek de, yani ruz-u mahşere dek de sürecektir.

O halde Ehlibeyt'i savunanlar, değerlerine bağlı olanlar; kısacası Hakk inancına mensup olup hakikat yolunda karınca kararınca yürüyen ve yürümek isteyenler bunun farkında, ayırdında, bilincinde olmaları gerekir.

Mervan'ın, Yezidin ve onların anlayışında, inancında olanların insani değerleri savunmalarını, insanlığa huzur ve barış sunmalarını beklemeyelim.

Aksine, Yezit ve benzerleri, yani onun yolunda giden, adı Yezit olmayıp uygulamaları ile Yezit olanlardan her tür olumsuzluğu beklemeliyiz.

Yezidin her tür kötülüğü yapacağına inanan ve bunu bekleyen birisi ne yapacaksa, bizlerde çağımızın Ehlibeyt bendeleri onu yapmalıyız.

Yani her türlü ilim ve bilgi ile ve daha başka araçlarla değerlerimizi, yaşamımızı, doğrularımızı korumalı ve geliştirmeliyiz, garanti altına almalıyız.

O halde; selam olsun Ehlibeyt'e ve bendelerine, lanet olsun Yezide ve izinde gidenlere.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!