atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

İnancımız Aleviliği Çocuklarımıza Öğretelim

Aleviliğe inanan, Alevilik inanç değerleriyle yaşamına yön verip anlamlandırmaya çalışan anne ve babalar, Hakk inancı ve hakikat yolu olan Aleviliği çocuklarına öğretmekle yükümlüler.

Evet, inancını ve değerlerini çocuklarına öğretmeli, bu değer ve doğrularla çocuklarının hayatı anlamlı ve mutlu yaşaması için çaba göstermeli ebeveynler.

Alevilik inancı ve değerleri ile büyümüş bir çocuk, sağlam ve güçlü bir kişilik olur.

Bu çocuk yetişkin hale geldiğinde eğer inancı ve değerleri doğru şekilde görmüş, öğrenmiş ve yaşamışsa; kendisiyle, çevresiyle ve cümle varlıkla barışık bir insan olur.

Hayatını güzellikler oluşturmak, iyiliklerde bulunmak üzerine şekillendirir.

Çünkü Alevilik inancının esası ve özü böyledir.

Bu noktada Alevilik varoluşa verilebilecek en anlamlı ve soylu cevaptır.

Evet, Alevilik inancına göre şekillenip büyüyen bir çocuk sağlam bir erişkin olur.

Çünkü Alevilik inancı insanın anlamlı ve mutlu bir hayatın sahibi olmasının adıdır.

Alevilik inancına sahip, bu değerleri özümseyip kişiliğiyle bütünleştirmiş olan birisi kesinlikle doğru yolda olan birisidir.

Bir örnekle bunu biraz daha anlaşılır kılalım.

Siz bu güne kadar bir Alevinin sırf inancı farklıdır diye bir Sünniyi, Budist'i, Hristiyan'ı öldürdüğünü duydunuz mu, gördünüz mü?

Siz bir Alevinin inancı kendisinden farklı bir Sünniyi, Katolik'i, Hinduisti cehennemlik olarak gördüğüne, yaftaladığına tanık oldunuz mu?

Bir Alevinin inancı kendisinden farklı birisini inancından dolayı aşağılayıp ötekileştirdiğine tanık oldunuz mu?

Tüm cevaplar hayır olduğuna göre, Alevilik inancına mensup birisi doğru yolda değil midir?

Alevilik inancına tabi olan birisi elbette doğru yoldadır.

Çünkü tüm insanlığın kardeşliğini, barışını savunuyor ve bunu uyguluyor da.

Her insanı dini ve inancı ile kabul ediyor, ırkından ve renginden dolayı ayırmıyor saygı duyuyor.

İnsanlar arasında paylaşım ve dayanışmayı esas alıyor.

Böylesi bir inanca mensup olmak soylu bir aidiyet değil midir?

O halde böylesi bir inancı çocuklarımıza öğretmeliyiz ve bu inancın hayatın her alanında ve tüm insanlıkça görülmesi ve bilinmesi için çaba ve çalışma sahibi olmalıyız.

İnancımız olan Aleviliği yaşayalım, çocuklarımıza öğretelim ve tüm insanlığın insana barış ve huzuru, varoluşa en anlamlı cevabı veren bu inançtan haberdar olmasını sağlayalım.

Böylece dünya barışına katkı sağlar, dünyanın daha iyi bir olması için çaba göstermiş oluruz.

Savaşların, yıkımın, açlığın ve kötülüğün olmadığı bir dünya güzel bir dünya, yaşanılası bir dünya değil midir?

Dayanışmanın ve kardeşliğin, paylaşımın ve farklılığa saygının olduğu bir dünya cennet bir dünya değil midir?

Bu dünyaya giden yol Alevilik inancından geçer.

Alevilik inancının daha da gelişmesi ve tüm insanlıkça bilinmesi için daha cesur ve yiğit olmalı Aleviliğe inananlar.

Her tür olumsuzluğa rağmen umutlu olmalı ve çocuklarına inancını öğretmeliler.

Bundan da önemlisi, aile içerisinde inancını yaşamalı ve uygulamalılar.

Böylece çocuklarına çok daha iyi örnek olurlar ve Aleviliği çocuklarına öğretmeleri, çocuklarının da Aleviliği hayatlarında yaşamsal kılmaları daha kolay olur.

Sözün özü: Hakk inancı ve hakikat yolu olan inancımızı yaşayalım ve çocuklarımıza öğreterek yaşamsal olmasına katkı verelim.

Böylece çocuklarımızın şahsında tüm dünyaya ve insanlığa güzellikler sunalım.

 Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!