atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Yol Yezidi

Yezit, tarihte yaşamış ve zalimlik yapmış bir kişiden ziyade cümle haksızlık ve kötülüğün  sembolüdür.

Şeytanın cisimleşmiş hali, karanlığın zirve noktası, haksızlık ve adaletsizliğin padişahı, din adına aldatmanın piri ve bazı insanların çıkarları gereği Hakkı ve hakikati bir kenara fırlatmanın adıdır Yezit.

Yezit bir kişi değil, bir zihniyettir, anlayış ve bakış açısı, davranış ve eylemdir.

Böyle olduğu içinde yezitlik insanlık var oldukça devam edecektir.

Yezitlik varsa elbette Hüseyin'ilikte vardır.

Yezit nasıl cümle kötülüklerin padişahı ise, Hüseyin de cümle güzelliklerin ve hakikatin sahidir.

Bizlerin hedefi içimizdeki ve toplumdaki yezitlikleri gidermek ve Hüseyin'ilikte buluşmak, Hüseyinleşmektir.

Yani iyiden, güzelde, haklıdan, Hakk ve hakikatten yana olmaktır, olmaya çalışmaktır.

Aleviliğe inanmak, Alevilik değerlerine sahip çıkmak ve yolda yürümek ile bunu yapmaya çalışıyoruz, yani Hüseyinleşmek, Hüseyin gibi hakikatin peşinden gitmek ve güzellikler ortaya çıkarmak.

İşte bizler karınca kararınca bu yolda yürürken, bizlerle aynı duygu ve düşünceleri paylaştığına inandığımız, aynı yolu sürüp değerlere bağlı olduğunu sandığımız bazıları Hüseyinleşmek yerine Yezitleşiyorlar.

Bunlara erenlerimiz “yolun Yezidi” diyorlar.

Bu yol Yezitlerinin  diğer Yezitlerden farkları yok ve hatta bir çok noktada toplumsal gelişimi diğer Yezitlerden daha çok bu yolun Yezitleri engelliyorlar.

Yapılan hizmetleri küçümserler, asırların imbiğinden geçmiş olan değerlerimizi aşağılarlar, inanç ve ibadet konularında ahkam keserler, inanca dair şek şüphe oluşturmaya çalışır ve yine toplumsal birlikteliğin oluşmaması için her tür yolu denerler.

Öz olarak Yezidin yaptıkları ile yol Yezitlerinin yaptıkları arasında bir fark yoktur.

Fakat yol Yezitlerine karşı tavrımız Yezitlere karşı olan tavrımızdan farklı olduğu için yol Yezitlerinin yaratmış olduğu tahribat çok daha kalıcı oluyor ve onarılması çok daha güç oluyor.

Demek ki Yezit Yezittir deyip her türlü Yezitliğe karşı aynı refleksi ve savunmayı geliştirmeliyiz.

Bunu yapmadığımız takdirde, çok az bir yumuşama ve gaflet gösterdiğimizde, sonuçların bizler için kötü olacağının bilincinde olmalıyız.

O halde bir değil, binlerce kez lanet olsun her türlü Yezide.

 Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!