atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Hz. Ali Kime Karşı Savaştı?

Tarih okumasını Emeviler üzerinden yapan bir takım cahil kimseler, 'Hz. Ali'nin ganimet savaşları yaptığını, insan öldürdüğünü ve dolayısıyla katil olduğunu' söylüyorlar.

Bu kişiler bunu demekle yüz yıllarca Hz. Ali'ye ve evlatlarına, taraftarlarına mescitlerde küfür ettiren, katleden ve  her türlü eziyeti yapan Yezit soyunun safında yer aldıklarının farkındalar mı?

Farkında değiller, olsalar bu ahmak ve cahil kimseler böyle yazmaz, konuşmazlar.

Oysa Hz. Ali bırakın bir savaş çıkartmayı, bir masum cana kıymayı, bir karıncayı bile incitmemiştir.

Hz. Ali'nin tüm savaşları meşru müdafaa temelinde yani kendi canını ve ailesini, dostlarını savunma amaçlıdır.

Ve yine Hz. Ali yaptığı tüm savaşları o zamanın haksızları olan Ebu Süfyan, Muaviye, Mervan ve Yezitlere karşı yapmıştır.

İslam tarihini Emevilerin penceresinden oturup okuyanlar elbette bu gerçeği görmüyor, görmek istemiyorlar.

Onlar ısrarla Emevilerin Hz. Ali'ye yapmış oldukları kötülükleri modern zamanda devam ettiriyorlar.

Emeviler, Hz. Ali'ye karşı zulmü, küfürü ve baskıyı ibadet olarak görüyorlardı.

Gördükleri içindir ki mescitlerde dua niyetine Hz. Ali'ye, evlatlarına ve ona bağlı olanlara dua niyetine küfür ediyorlardı.

Günümüzün sözde Alevi özde ise Yezitleri de aynısı yapıyorlar.

Tek farkları, bunların hasbelkader Hz. Ali'ye bağlı bir anne ve babadan dünyaya gelmiş olmalarıdır.

Fakat şunu bilelim ki bu ahmak, aşağılık cahiller Alevi değiller, bunlar Yezittirler.

Bunların sadece Hz. Ali'ye değil, tüm Aleviliğe, Aleviliğin o inançsal ilkelerine, muazzam kültürel birikiminedir düşmanlıkları.

Adeta Yezidin günümüz soy sürdürücüsü komunundadırlar.

Tüm zamanlarını ve enerjilerini Hz. Ali'ye hakaret, küfür etmek ile geçirirler.

Bunlar, 'hangi kaynağa, neye dayanarak Hz. Ali'nin böyle olduğunu söylüyorsunuz' diye sorduğumuzda, karşımıza Emevilerin kaynaklarını çıkartıyorlar.

Behey ahmak ve aptal yaratıklar, bu dediğiniz kaynaklar tarihte Hz. Ali'ye ve onunla beraber olan kim varsa onlara düşmanlığı bir dini ilke olarak benimsemedi mi?

Hz. Ali'ye düşmanlıklarını dini bir çerçeveye koyanların kaynakları ile mi Hz. Ali'yi anlamaya ve tanımaya çalışıyorsunuz?

Hz. Ali kutsalımızdır, kırmızı çizgimizdir, vazgeçilmezimizdir.

Her şeyimizden vazgeçeriz, Hz. Ali'den, onunla bütünleşmiş olan değer ve doğrulardan vazgeçmeyiz.

Onun için dilimiz keskindir.

Af yok, taviz yok.

Bu anlayışla tekrar belirtelim ki; Hz. Ali asla savaşı başlatan kişi olmamıştır.

Her zaman için pasifist bir kişilik olmuş, konuşmayı ve diplomasiyi esas almıştır.

Fakat o kaçınılmaz an geldiğinde ise son ana kadar da savaşmış, savaş sanatının gereklerini büyük bir ustalıkla yerine getirmiştir.

Hz. Ali'nin tüm savaşları, evet istisnasız tüm savaşları meşru müdafaa temelindedir.

Saldırganlık ve ganimet için değil, kendi canını ve ailesini korumak içindir.

Hz. Ali hiç bir zaman kendisinden güçsüz ve zayıf kimselerle savaşmamıştır.

Onun savaşları her zaman için çağın barbarlarına, insanlık düşmanlarına karşı olmuştur.

Böyle olduğu içindir ki hala Hz. Ali tüm mazlumların yoldaşı, önderi, yol göstericisi ve ilham kaynağıdır.

Malı, mülkü, iktidarı esas alanlar, haksızlık ve ganimet peşinde koşanlar asla Hz. Ali'yi sevmez, onu kendisine önder saymazlar.

Tüm bu bariz gerçekliğe karşın halen Hz. Ali'yi haksız savaş yapmak ile itham edenlere elbette söyleyecek iki çift lafımız vardır: Yezitsiniz ve Yezit lanetlidir.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!