atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Kerbela da Hüseyin Olmak

Sen, evlad-ı resulsün.

Sen, Ehlibeytin serverisin.

Fadime Ananın nazlı çiçeği, Hz. Ali'nin gözünün nurusun.

Sen, cennet gençlerinin efendisi Hüseyinsin.

Ya Hüseyin, sen güzelliksin.

Hakk inancına bağlı hakikatin yolcusu, hakkaniyetin yılmaz savunucususun.

Sana tabi olmak, senin yolundan ve izinden gitmek, gitmeye çalışmak bile bizler için şereflerin en büyüğüdür.

Sen, sadece Kerbela da direnmedin, sen sadece Yezide ve onun kanlı- kirli saltanatına karşı gelmedin.

Sen, her çağın Yezitlerine karşı nasıl direnileceğini, nasıl mücadele edileceğini öğrettin.

Hırsı, kini, nefreti esas alanların, iktidar için her türlü kötülüğü yapanların nasıl alt edileceğini cümle insanlığa daimi olarak canınla ve kanınla gösterdin.

Ya Hüseyin, senin için göz yaşı dökmek, senin yasını tutmak Hakkı ve hakikati tüm benliği ile yaşama isteğidir.

Sana bağlı olmak, Hüseyini olmak, Hüseyinleşmek; varoluşa anlam vermektir.

Seni Kerbela da anlamayanlar, seni üç kuruş menfaat karşılığında satıp zerre utanmaksızın karşına çıkıp savaşanlar, bir kaç parça eşya için çadırlarını yağma edenler, sana sırt dönenler, senin güzelliğine bahane bulanlar her dem olmuştur.

Varsın anlamasınlar seni.

Varsın üç kuruş çıkar için tüm haysiyet ve onurlarını satsınlar.

Varsın senin yolunda gidenleri, sana göz yaşı dökenleri, seni mersiyelerle ananları, yezide lanet edenleri kınasınlar.

Biliyoruz ki seni anmak, sana bağlı olmak, senin izinden gitmek; şereflerin en yücesidir.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!