atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Arap Alevileri

Irkı farklı olan Maraş yöresinden bir Alevi olarak, Arap Alevilerine kendimi sadece inançsal değil, kültürel olarak da çok yakın hisseden birisiyim.

Bu yakınlık beraberinde o topluma sempati, bağlılık ve o toplumu bir bütün olarak sahiplenmeyi de getiriyor.

Bu güne kadar tanıdığım, bildiğim yaşadığım Arap Alevilerinden hep olumlu şeyler aldım.

Diğer Alevi toplulukları gibi Arap Alevi toplumu da alabildiğine mazlum, naif, iyi niyetli inancın özüne bağlı bir toplum.

Bu güzel toplum ne yazık ki bütün Alevilerde olduğu gibi büyük bir baskı altında.

Hem inanç hem dil (etnik kimlik) farklılığından dolayı Arap Aleviler bir çok farklı kesimlerin hedef tahtası konumundalar.

Bir çok global aktör ve bunların yerel piyonları/yansımaları Arap Alevilerini asimle etmek, kendine benzetmek, kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde bir konuma getirmek için yıllar yılı mücadele veriyor.

Oysa Arap Alevilerini bu haliyle kabul etmek, saygı göstermek, inançlarını yaşamaları ve geliştirmeleri için imkan sağlamak, kültürlerini tanıtmak için olanak sunmak en insani ve doğru olandır.

Evet, her kim olursa olsun hiç kimsenin Arap Alevilerini kendilerine benzetmeye çalışmaya hakkı yok.

Hele asimle etmeye, baskı altına almaya, ötekileştirmeye kalkmak kimsenin haddine değildir.

Arap Alevileri asırlardır bunca zorluklara rağmen, bin bir zahmet ve emekle varlıklarını sürdürmüşlerse, inançlarını ve inancın beslediği kültürlerini bu güne kadar getirmişlerse, inanıyorum ki bundan sonrada tüm çemberleri aşacak ve varlıklarını sürdüreceklerdir.

Arap Alevilerinin kendi öz değerleriyle, başka birilerine benzemeden, oldukları gibi inançlarını ve kültürlerini yaşamaları için en büyük görev diğer Alevilere düşüyor.

Bizler farklılıklarımızı zengin olarak görmeliyiz.

Ortak noktalarımız bizleri bir araya getirendir ve farklılıklarımız ise bizi ayrıştıran değil, aslında zenginliğimizdir.

Bu bakış açısıyla yaklaştığımızda sadece Alevi dairesinde ki farklılıklara değil, bütün halklara ve inançlara daha saygılı olur, barış içerisinde yaşarız.

Diğer halklara ve inançlara geçmeden, öncelikle kendi içimizdeki farklılıkları tolere edebilmeliyiz.

Söz konusu Arap Alevileri ise bu tolere etmekten çıkmalı, kendimizden çok sahiplenmeye dönüşmelidir.

O halde: Ehlen ve Sehlen.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!