atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Hakk ve Hakikat Aşkı

Alevilik inancı Hakk inancıdır Alevilik yolu hakikatin yoludur.

Böyle olduğu içindir ki asırlardır tüm baskı, zulüm ve engellere rağmen varlığını sürdürüyor.

Ve yine böylesi sağlam bir temele, gerçekliğe dayandığı içindir ki gelecekte de –insanlık var olduğu sürecede- varlığını sürdürecektir de.

Aleviliğin bunca imkansızlığa yani devletten (devlet gücü ve imkanlarından) yoksunluğa ve diğer bir takım yaşamsal noktalardaki mahrumiyetine rağmen yinede yaşaması adeta bir mucize niteliğindedir.

Diğer inançlar, dinler hayatın her alanında kurumsallaşıp varlıklarını tüm alanlarda gösterirken Alevilik, yok olunması için her türlü çabanın sergilendiği bir inanç olmuştur.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen Alevilik varlığını sürdürmüştür ve bu bir mucizedir.

Az çok tarih ve toplum gerçekliğinden haberdar olan kimseler için halen Alevilerin yer yüzünde var olması, tüm eksik ve yetmezliklere rağmen erkanların yürütülüyor olması adeta imkansız olanın başarılmış olmasıdır.

Bu imkansızlık başarılmış ve mucize gerçekleşmişse, yani Alevilik halen varsa Aleviler varsa; bu yola ve inanca aşk ve tutku ile bağlı, her türlü bedeli göze alıp yolu sürenler sayesindedir.

Evet, bu manada adını bilmediğimiz sayısız erenimiz ve yolu sürenimizin soylu çabaları sonucu bu inancımız bu güne kadar geldi.

Bundan sonrada yine yola aşk ve ikrarla bağlı olan canların sayesinde devam yaşayacaktır.

Günümüz erenleri, yol sürenleri hiç bir engel, baskı ve imkansızlığın arkasına saklanmadan modern zaman dervişi ve derviş adayları olarak bir an bile şüphe duymadan bu yola bağlı kalacak bu inancın devam yaşaması için ne gerekiyorsa yapacaklardır.

Bu yola talip olan, bu yolu yaşayan ve bu güzelliklerin daha çok yaşanmasını isteyenler bu gerçekliğin bilincinde olarak yol almalı, hizmete etmeliler.

Adem peygamber ile başlayan ve Hz. Muhammed ve Hz. Ali ile zirve noktasına ulaşan o kutsal mesajın günümüz sahiplenicisi olarak görmeliler kendilerini.

Böylesi kutsal ve soylu bir zincire halka olmak onur, şeref, ayrıcalık değilse nedir?

Bu onuru yaşamak, bu şerefe sahibi olmak, bu ayrıcalığın farkında olmak; daha çok hizmet demektir.

Hiç bir engel ve baskıya aldırmaksızın an be an, nefes nefese bu yolu yaşamak ve daha çok kişide yaşanması için çabalamak, çalışmaktır.

Bilinmelidir ki şu sonsuz kainatta toz zerresi büyüklüğünde olmayan bir dünyada yaşıyoruz.

Ancak bu yola hizmetle, varoluşa cevap vermiş oluyor ve böylece küçücük bir toz zerresi iken tüm kainatı kaplamış oluyoruz.

Bu bilinç ile hizmet eden, hizmette himmet var diyen ve cemalinde Hakkın nurunun yansıması olan cümle hizmet erlerine aşk ile.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!