atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Yol Erinin Öne Çıkma Zamanıdır

Bir seminer sonrası canlarla sohbet ediyoruz.

Bir can: “biz eskiden Zerdüşt'müşüz, zorla Müslümanlaştırtılmışız, bizde Zerdüştlüğümüzü korumak için Alevi olmuşuz.

Ben şimdi bunların bilincindeyim ve artık takiye yapmaya gerek yok, ben Alevi değilim, Zerdüştüm,” dedi.

O can böyle deyince bir diğer canımızda “bizlerde eskiden şamanmışız. Aynı senin gibi canımızı korumak için Alevi olmuşuz, bende atalarımın inancı olan Şamanizme geri döneceğim” dedi.

Sohbete katılan bir diğer canımız ise: “ya bırakın zerdüştlüğü, Şamanizmi.

Bizler aslında Luviyiz, Hititlerden geliyoruz, eski Mu imparatorluğunun torunlarıyız, aslımıza dönelim canlar,” dedi.

Aynı masada oturan bir dedemiz benim gibi bu sohbeti dinliyordu.

Dedenin bu söylenenler karşısında hırstan dişlerini gıcırdatığını ve sinirden ayaklarının titrediğini görüyordum.

Öfke ve çaresizlik dolu bakışlarla bana bakıyordu dede.

Ben dedenin bu halini görünce epey üzüntü duydum ve kendi aralarında tartışan canlara bir iki söz söyledim.

“Canlar, herkesin inancına saygım var, kime neye inanıyorsa Allah, eyvallah.

Fakat güzel canlar siz Sünnilerin eski dinlerine dönmek gibi bir gayretleri olduğuna hiç tanık oldunuz mu?

Yine yaşadığımız Almanya'da Almanların Hristiyanlık öncesi inançlarına geri dönmek gibi bir arayışları var mı?

Hangi Almanı gördünüz ben eski German inançlarına geri döndüm, o inanca tabiyim, onu yaşıyorum desin?

Yine değerli canlar, bizler eğer korkudan, canımızı kurtarmak için Alevi olmuşsak pek bir akıllı davranış sergilememişiz.

Çünkü canımızı çok koruyamadık ve halende en saldırılan topluluğuz.

Mesele inanç değilde, can olsaydı baskı ve katliam yaşayan Aleviliği değil, egemen olan Sünniliği seçerdik.

Neden birlik değiliz, neden asimle oluyoruz, neden azalıyoruz.... bu ve benzer tartışmalar halimizi özetlemiyor mu?

O halde bu dağınık halimiz, inançtan ve değerlere uzak halimiz, gerçek hayatın içinde karşılığı olmayan bu saçma sapan kurgular kimin işine geliyor?

Demek ki birileri bizleri yer yüzünde silmek için bu sinsilikleri toplumumuza dayatmış, ve görüldüğü gibi başarılı olmuştur.

Madem durum budur; yol erlerinin bir adım öne çıkması gerekiyor.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!