atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevilik Değerimizdir

İnsan değerleriyle hayata tutunur, hayatına yön verir, yaşaması anlam kazanır.

Alevilik, bizlerin sahip olduğu en yüce ve kutsal değerimizdir.

Bu değer, bizler için hayatiyet derecesindedir.

Eğer bu değerin farkına varır, bu değerin ne demek olduğunu ve hayatımızda ki yansımasını kavrarsak; yaşamak ve var olmak gerçek anlamıyla yerli yerine oturur.

Evet, Alevilik bizlerin en önemli değeridir.

Bu değeri sahiplenmek, üstüne titremek, geliştirmeye ve katkı sunmaya çalışmak, yanlışlık ve kötülük katılmasın diye gözümüzden bile sakınmak ve korumak gerekir.

Neden?

Çünkü Alevilik, sonsuz bir kainatta, küçücük bir noktada, sınırlı bir zamanda yaşayan varlığın (insanın) sonsuzluğu kavramasıdır.

Bu sonsuzluk içerisinde batından (görünmez olan alandan) zahire (görünüre) çıkmasının biricikliğine, mucizeliğine teşekkürdür.

Teşekkürdür çünkü yaşamı, zahiri olanı deneyimliyoruz.

Sonsuz varlığın devam etmesi noktasında gereklerini, ahlak ve edebi, güzellik ve iyiliği, sevgi ve barışıklığı esas alıyor.

Ve bunların yani sıra Adem peygamberden başlayan ve Hz. Muhammed ve Ehlibeyt ile zirve noktasına ulasan Hakk ve hakikat mesajının taşıyıcılarının izinden, yolundan gitmek, onların halleriyle hallenmenin yoludur.

Alevilik olmasa, tüm bunlar olacak mı?

Olmaz.

Alevilik bu ve daha yaşamı kuşatan bir çok noktada temel değerdir.

Alevilik olmasa da yaşarız elbette.

Fakat işte o zaman öylesine yaşamış oluruz.

Alevilik bizi varoluşun gerçek sınır ve sırlarına götürüyor.

Onları bilmeyi ve onlardan yola çıkarak en ideal yaşamı yaşamayı öğütlüyor.

O ideal yaşam olduğu zaman bizler işte o zaman surette değil, manada da insanlaşmış oluruz.

Manada insanlaşmak demek, her şeyi ile güzellikler sunan, güzellikler katan, dokunduğu ve iletişim içinde olduğu her şeyi ve herkesi etkileyen, değiştiren, güzelleştiren demektir.

Özünde Alevi insanı böyle bir insandır.

Her şeye ile güzellik ve doğruluk katan, söz ile davranışı birleştiren, yalanı ve yanlışı bilmeyen demektir.

Ağzından çıkan her söz inci değerinde olan, attığı her adım zarafet ve çekicilik taşıyan demektir.

İşte tüm bunları sağlayan Aleviliktir.

Alevilik bunun için en yüce ve kutsal değerdir.

Alevilik değerleri anlaşıldıkça, benimsendikçe, hayata aktarıldıkça; daha katliam, yıkım, savaş ve sömürü, ayrımcılık ve kötülük, kalleşlik ve ihanet olmaz.

Çünkü insan bir defa ötelerin ötesinin bilincine ulaşmış, ibadet ve tefekkür ile o lezzetlerin ne demek olduğunu kavramıştır.

Ötelerin ötesini duyumsamış olan, farkına varmış ve bilinicine ulaşmış olan birisi daha insana ve doğaya eziyet eder mi?

Etmez.

Çünkü onun yüreği ve düşüncesi soylulukla doldurulmuştur.

Daha dünyevi menfaat ve çıkar çok çok geride kalmıştır.

Esas olan rızalıkla yaşamaktır.

Rızalığı esas alanların yaşadığı bir dünya ise “Rıza Dünyası”dır.

Bu dünyada yalan yersiz, kötülük geçersiz, menfaat lanetli, ayrımcılık ayıplıdır.

Bu dünyada sadece Hakk vardır, hakkaniyetli olmak, razı etmek ve razı olmak vardır.

Alevilik değerdir ve bu değere sahip olanlar her cihanda her boyutuyla en varlıklı kimselerdir.

Remzi Kaptan


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!