atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Hakikatlerin Savunucuları Cesaretli Olmalılar

Kendi inancımıza dair doğrularımızı ve değerlerimizi ne pahasına olursa olsun savunmaya, korumaya, geliştirmeye, hayatın içinde görünür hale getirmeye devam edeceğiz.

Bu noktada artık korku duvarlarını yıkmalı, baskı zincirlerini kırmalıyız.

Cesaret ve cüret sahibi olarak, inancımızdan ve değerlerimizden zerre kadar şüphe duymadan, yalpalamadan mücadele etmeliyiz.

Egemen olan ne kadar çok imkana sahip olursa olsun, sayısal üstünlüğü ne kadar büyük olursa olsun; bizler yinede inancımızdan ve doğrularımızdan şüphe duymamalıyız.

Tıpkı İmam Hüseyin gibi.

İmam Hüseyin'de 70 kişi ile 7 bin kişiye karşı çıkmadı mı?

O 7 bin kişi hem iktidar sahibi olmanın tüm imkanlarını kullanıyordu, hemde sayısal çoğunluğuna güveniyor ve yaslanıyordu.

İmam Hüseyin'in ne iktidarı, ne askerleri ne de yanında çokça kimse vardı.

Ama İmam Hüseyin buna rağmen mücadele etti, çünkü haklıydı.

Yani sayısal azınlık ve iktidarda olmamak bizler için bir gerekçe değildir, olmamalıdır.

Sahi biz tarihin hangi döneminde iktidar olduk ki?

Dolayısıyla bizleri için esas olan Hakk inancına tabi olup hakikatin yolunda yürümektir.

Bizim yaslandığımız iktidar ve sayısal çoğunluk değil, Hakk ve hakikattir.

Bizler Hakk'a inanıyor, hakikatlere göre yaşıyoruz.

Doğruların ve hakkaniyetin sahibi, savunucusuyuz.

Haliyle iktidarda olanlar her yol ve yöntemle doğrularımızdan bizi şüpheye düşürmeye çalışacaklar.

Bunu başaramadıkları yerde korku salacaklar yüreklerimize.

Bunu da aştığımızda ise bize fiziksel olarak yöneleceklerdir.

Bunların hepsinin bilincinde ve ayırdın da olmalıyız.

Olmalıyız ki ona göre bir mücadelenin, yol haritasının ve geleceğin sahibi olalım.

Yalpalamadan, şek ve şüpheye düşmeden, boyun eğmeden, doğrularına inanıp güvenerek...

Şimdi belki daha iyi anlaşılıyor neden bazılarımızın böyle çelişkiler içinde bocalaması, değerlerinden şüpheye düşmesinin nedenleri...

Yaptığımız kolay bir iş değil ve bizler bunun farkında olmalıyız.

Evet, karşımızda devasa bir güç var.

Sayımız onların binde birisi bile değil.

İktidar ve dolayısıyla kendi inancımızı, değerlerimizi öğrenme, araştırma ve yaşama noktasında hiç bir imkanımız yok.

Hayatın her alanında geri bir konumdayız.

İktidar ve çoğunluk olmadığımız için inancımıza dair güzellikler hiç bir şekilde toplumun hayatına iletişim ve başka kanallar vasıtasıyla girmiyor.

Bu ve benzer nice olumsuzluklar neticesinde içimizden bazıları inancından, değerlerinden şüpheye düşüyor, cesaretini yitiriyor, yüreğine salınmış korku hakimiyet kuruyor ve bütün bunlardan sonra inancından, değerlerinden vazgeçebiliyor.

Biz böyle olmayanlardanız.

Her ne pahasına olursa olsun İmam Hüseyin'in yolunda yürümeye, onun izini takip etmeye, onun gibi yaşamaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz.

Kararlıyız, cesaretliyiz, yürekliyiz.

Ölümü bile alt etmiş Kerbela şehidinin yolunda gitmek bizler için tüm iktidar nimetlerinden bin defa daha makbuldür.

Ne mutlu her zorluğa karşın yolunu bırakmayan, sahiplenip koruyana.

Remzi Kaptan

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!