atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Yolun Evlatları, Erleri, Sahipleri

İnancı ve ikrarı olan, tarih ve toplum bilincine sahip bir Alevi, asla ve kat'a yolundan ayrılmaz, şüpheye ve tereddütte düşmez, minnet etmez, boyun eğmez.

Daima hak ve hakikat üzeri yaşar.

İyiliği ve güzelliği geliştirmeye, yaşatmaya çabalarken, kötülüğü ve olumsuzluğu yok etmeye çalışır.

Yol evlatları, yolun erleri böylesi bir anlayışla düşünür, konuşur ve hareket ederler.

Onlar sonsuzluk zincirinin bir halkası, sonsuzluk denizinin bir damlası olduklarının inancında ve bilincindedirler.

Sıradan, vasat, verili olanı kabullenmiş olan, gündelik uğraşları ve dünyevi kaygıları yaşamak zannedenlerden çok çok uzaktırlar.

Onların düşleri ve hedefleri ötelerin en ötesidir.

Onlar daha büyük patlama/Kün-ol/Big Bang olmadan var olduklarının inancında olup ikrarları ona göre olanlarıdır.

İkrarı Bezm-i Elest ikrarı olanın  yaşamı da bu ikrar doğrultusunda soylu ve asildir.

Her an mucize, keramet, iyilik, şeref, onur ve daha nice nice lezzetli güzellikler ile doludur.

Varsın harabelerde hazinelerin gizli olduğunu bilmeyen ve zenginliği en basit ve ucuz süslerde görenler yol evlatlarını anlamasınlar.

Yol evlatlarının öyle bir beklentisi de yoktur.

Onların zenginlikleri cümle kainata sığmaz ki.

Onlar Hakk'ın razılığını isteyen, Hakk'ın nurundan dileyenlerdir.

Hakk'ın nurundan, güzelliğinden, zenginliğinden öte bir şey var mıdır?

Olmadığına göre dünyanın geçici maddeleri sadece ve sadece geçici bedeni doyurmak ve yaşatmanın dışında bir anlam ve değer taşımıyor.

Yol erleri, yolun eri olmaya aday olanlar; Hacı Bektaş Veli'ninde buyurduğu gibi, kaldırın başlarınızı.

Evet, kaldırın başlarınızı, alnı açık, başı dik olarak insanlığın huzurunda o muhteşem yürüyüşünüze başlayın.

Kendinize güvenin, sizdeki cevherin farkına varın.

Bırakın başkaları çer çöp ile uğraşa dursun, siz, sizde ki zümrütlerin, elmasların, incilerin farkına varın.

Kirletmeyin, kaptırmayın, değersizleştirmeyin o sizde hiç bir şey ile kıyaslanamaz güzellikleri ve değerleri.

Korkmayın, endişelenmeyin, tereddütte ve şüpheye kapılmayın.

Aldanmayın her şeyi bilen cahil nadanların söylemlerine.

Meyil etmeyin her şeyi başardıklarını sanıp bir adım dahi yerinde kımıldamayan sanal kahramanlarına.

Siz, size yetersiniz.

Yolunuz aydınlıktır, nurdur, ışıktır.

Rehberiniz yiğitlerin en yiğidi, mertlerin en merdidir.

Size darlık ve zorluk yoktur ki.

Vallahi de, billahide, tallahide yoktur.

Bozatlı Hızır car günler için değil midir?

Bozatlı Hızır ikrarı bozanların yardımına değil, ikrarbend olanların yardımına hazır ve nazırdır.

Size düşen; tökezleseniz dahi yolunuzdan çıkmayın, bırakmayın o size uzanmış olan kurtuluşun elini, inmeyin o bindiğiniz Nuh'un gemisinden.

 Remzi Kaptan

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!