atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevi Kökenli Olmayanların Aleviliğe İlgisi

Son dönemlerde (yıllarda) Aleviliğe yönelik ilginin arttığını gözlemliyorum.

Hatta en son gittiğim bir cemevinde 70 tane üyenin 14 tanesi Sünni inanç ve geleneğinden olan kimselerdi.

Seminerden sonra bir kaç tane can benimle özel konuşmak istediklerini söylediler.

Kendilerinin Sünni ailede büyüdüklerini fakat süreç içerisinde mevcut uygulamalar, yorumlar, dayatmalar ve biçimlerden dolayı inançlarına dair şüphelerinin arttığını ancak diğer yandan kendilerinin iç dünyalarında hakikat arayışının devam ettiğini ve bunun sonucunda arkadaşlık ve daha başka bağlantılardan dolayı cemevine geldiklerini ve Aleviliği tanıyıp yaşamaya çalıştıklarını söylediler.

Bu durum benim içinde yenilik arz eden bir durumdur.

İlk defa bu boyutta bir katılım, ilgi ve yoğunluk gözlemledim.

O kişilere neden Aleviliğe ilgi gösterdiklerini sorduğumda: inançsız olunmayacağını, mevcut egemen inancın yetersizliği, siyaset ve iktidar eksenli oluşu ve diğer yandan Hristiyanlık veya başka inancın ise kültürel olarak onlara çok uzak olduğunu dile getirip, bu durumda onlara en yakın inancın Alevilik olduğu tespitini yaptılar.

Sanırım benzer durumları başkaları da yaşıyorlardır.

Özellikle büyük şehirlerde inanca ilgili, hakikat arayışına sahip olan ancak mevcut inancın çelişki ve çıkmazlarına tepkili bir çok kimsenin cemevlerine gittiğini, Aleviliğe yakın ilgi gösterdiklerini biliyoruz.

Peki böylesi bir gerçeklik varsa, bizler bu arayışa ve ilgiye nasıl cevap olacağız?

Her şeyden önce bizler böylesi bir ilgiyi karşılayacak donanıma sahip miyiz?

Öyle görünüyor ki önümüzdeki yıllarda bu ilgi daha bir artacaktır.

İnsanlar, insanı merkeze alan, bireysel ibadette şekil ve forma takılmayan, Hakk'a korku yerine sevgiyi esas alan, cümle varlığa saygıyı temel alan Aleviliği, insanın kendisi ve doğayla barışıklığını önceleyen Aleviliğe yöneleceklerdir.

Bizler bu yöneleyişi ne kadar doğru bir yere kanalize edebiliriz?

Demek ki kendimizi bir kez daha bu vesile ile gözden geçirmemiz gerekiyor.

En başta söylemlerimizi ve bununla beraber davranış ve eylemlerimizi gözden geçirip bunların inancımıza ne kadar uygun olduğunu sorgulamalıyız.

Bu insanların bize yönelmeleri, Aleviliğe ilgileri siyasi bir yöneliş ve ilgi değildir.

İnancımıza yönelik bir ilgilidir.

O halde biz inancımızı ne kadar yaşıyor, uyguluyor ve yaşanması için çabalıyoruz?

Cemevlerimizde, derneklerimizde bize ilgili canları kabul edecek, inançsal sorularına cevap olacak, sorunlarına çözüm getirecek bir yapımız var mı?

Remzi Kaptan

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!