atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Aleviliğinden Şüphe Duymamak

Aleviliği yaşamada -tanımlamada- netleşmemiş bir Alevinin (ki birey gibi Alevi Kurumu içinde geçerlidir bu) zamanla çelişkiye düşmesi ve bunun sonucunda yönünü şaşırması kaçınılmazdır.

Günümüzde yaşanan kargaşanın asıl sebebi budur; inancı yaşamada yetersizlik ve tanımlamada kafanın olabildiğince bulandırılmış olması.

Bu noktada netleşmek isteyen ve şüphelerinden arınmak isteyen ilgili canlara şu hususları tekrar hatırlatmak isterim.

Öncelikle şundan emin olalım:

Öyle birilerinin yansıtmak istediği gibi geleneksel Alevilik yok olmadı, yaşanıyor.

Çok göz önünde olmasalar da halen sayısız Alevi, Aleviliği inanç boyutuyla yaşamaya devam ediyor ve Aleviliğin gereklerini günlük hayatında praktize ediyor.

Yani Alevilik tarihte kalmış ve günümüze folklorik kalıntıları kalmış olan bir inanç değildir.

Alevilik yaşanıyor.

Peki nedir yaşanan Alevilik?

Yaşanan ve geleneksel dediğimiz Alevilik; Hakk-Muhammed-Ali inancı diye tüm kural ve kaideleri oturmuş, inanç ilkeleri netleşmiş, ibadet ve ritüelleri şekillenmiş olan ve asırlardır yaşanan Aleviliktir.

Bu geleneksel Alevilikte inanç ve ibadet boyutunda, ritüel ve gelenek noktasında şüphe, bilinmezlik, karmaşa yoktur.

Hayatın tüm alanlarını kuşatmıştır ve her şey asırlar içerisinde oturmuş, kalıcı hale gelmiştir.

Bunları tekrar kısaca özetlemek gerekirse:

Bireysel ibadette şekil ve form yoktur, günün her saatinde ve her zamanda/mekânda dua edilir.

Toplumsal ibadet cemdir.

Cemin yürütücüsü ocakzade olan, Evlad-ı Resul olan dedeler/pirlerdir.

Cemin işleyişi açıktır, nettir, 12 hizmetler yerli yerine oturmuştur.

Cemde okunan dualar, duazlar, mersiye ve gülbanklar, yapılan hizmetler sabittir ve tüm bunlar asırlardır böyle yaşanmakta, uygulanmaktadır (cem ve hizmetler ile alakalı ve yine burada özet şekilde geçilen diğer bilgiler hakkında detaylı bilgiyi konuyla alakalı kitap ve yazılarımızda bulabilirsiniz).

Tutulan oruç Muharrem orucu ve Hızır orucudur.

Bayramlar: Kurban, Nevruz/Newroz, Hıdırellez ve Gadir Hum bayramlarıdır.

Bir yaratıcıya (Allah, Hakk), cümle varlığı varlığından var edene inanç vardır.

Hz. Muhammed son peygamberdir ve onun şahsında cümle peygamberlere inanç vardır.

Hz. Ali, velayetin sahibidir, 12 imamlar saygındır, yol önderidir, soylu halkanın sürdürücüleridirler.

Ehlibeyt, kutsaldır, Hakk’ın nurudur.

Başta Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal olmak üzere, yola hizmet edenler, katkı sunanlar her zaman için önderdirler.

Yapılan en küçük bir iyiliğin ve kötülüğün mutlak surette karşılığına inanç vardır.

İnsanın bu dünyada varlık nedeni kendini bilmesi içindir, (kendisini bilen ancak Hakk’ı bilir, Künt-ü Kenz).

Bütün ibadet, dua ve tefekkür bu tekamüle ulaşıp kâmil insan olmak içidir.

Cümle varlıkla, doğayla ve en başta da insanın kendisi ile barışıklığı, rızalığı esastır.

Din, dil, ırk ve renk ayrımı yoktur ve bunu yapmak ilahi yasaya aykırılıktır.

Dört kitabın dördü de haktır.

Kutsal kitapların özeti; rızalığı ve razılığı esas alıp iyilikte bulunmak ve kötülüğü engellemektir.

Aleviliğin tarihi ilk insan olan Âdem peygamber ile başlar ve Hz. Muhammed ve Ali ile zirve noktasına ulaşıp tamama erer ve oradan da diğer yol önderlerinin hizmetiyle devam eder.

Alevi inancına göre yaşamak, bu dünyada beden sahibi bir can olmak, her an için Hakk’a şükür gerekçesidir.

Can (ruh) batından (görünmez/gizliden) zahire (meydana) çıkmıştır.

Bu dünyadaki varlık gerekçesi Hakk’ı bilip hakikatlere göre yaşayıp kemalete ulaşmaktır.

Özetin binde özeti olarak böyle formüle edebiliriz yaşanan geleneksel Aleviliği.

Bunun dışında, bir tane doğruya on tane yanlış ekleyip pazarlayanların söylediklerinin hayatta çok bir karşılığı yok.

Hayatta karşılığı olmayan, söyleyenlerin bile inanmadığı ve yaşamadığı bir Alevilik kime ne fayda sağlayacak ki?

O nedenle bütün bu açık ve bariz gerçeklerden yola çıkarak geleneksel Alevilik etrafında bir araya gelmek, cem (toplum) olmak ve birlikte yol yürümek gerekiyor.

Geleneksel Alevilik ise; Hakk-Muhammed-Ali inancıdır.

Remzi Kaptan

 

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!