atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

İkrar u İman

İkrar söz vermektir ve sözün gereklerini yaşamanın her safhasında taviz vermeksizin yerine getirmektir.

Bizler ilk ikrarımızı batında verdik.

Daha kâinat var olmadan Bezm-i Elestte (Ruhlar Meclisinde) Hakk’a söz verdik, “Belli” dedik.

Bu dünyada, zahirde verdiğimiz ikrar batında verdiğimiz ikrarın devamı ve tamamlayıcısıdır.

Evet, tıpkı Bezm-i Elestte olduğu gibi bu dünyadaki varlığımızda da ikrarımız ile Hakk’tan başkasını tanrı bilmeyecek, ondan başkasına iman etmeyeceğiz.

Yani dünyanın malı ve saltanatını tanrı bilmeyeceğiz, haksız ve güçlüyü tanrı bilmeyeceğiz, zalim ve kötüye belli demeyeceğiz.

İyilikte bulunmak, iyiliği yüceltmek ve kötülüğü engellemeye çalışmak, kötülükten uzaklaşmaktır ikrar.

Razı etmek ve razı olmaktır.

İkrar söz vermek ve sözünü çiğnetmemektir.

Allah’a verdiğimiz sözdür ikrar ve bu söz Hakk’ı bilip hakikatlere göre yaşayacağının sözüdür.

İkrar özünde böyledir.

İman ise ikrarın adeta devamıdır ve bir yönüyle ikrarına (ikrar verdiğimiz Hakk’a) güvenmektir.

Bizler ikrar u iman sahibiysek, söz vermişiz ve söz verdiğimize inancımızda, güvenimizde tamdır.

Bu noktada ikrar u iman sahibi olmak demek, varoluşu anlamlandırmak, varoluşa en uygun şekilde yaşamak demektir.

Bunun tersi de yani ikrarsız ve imansız olmak ise, yaşamı birçok yönüyle yaşamadan yaşamak demektir.

Madem öyle, madem anlam dolu bir yaşamın sahibi olmak gerekiyor, o halde ikrar ve imanlı olarak böyle bir yaşamın sahibi olabiliriz.

Şu sonsuz kâinatta, küçük dünyada ve sınırlı bir zamandaki yaşayışımıza bu çerçevede bakmalı ve değer vermeliyiz.

Belki bu vesile ile bir kez daha özümüzü, benliğimizi yoklarız.

Varsa eksikliklerimiz gidermeye cabalar, yetmezliklerimi tamamlamaya gayret edebiliriz.

Kırdığımız varsa düzelterek, incittiğimiz varsa gönlünü alarak, döktüğümüz varsa tekrardan doldurarak…

Bu manada ikrarlı ve imanlı olmak demek, şuurlu olmak demektir.

Bilinçli ve farkındalıklı bir şekilde yaşamak, her nefes alışverişi bile bu ikrar ve iman ile alıp vermektir.

İkrar ve iman bize içsel huzur, barışıklık, tatminkarlık kapısını sonuna kadar açandır.

Her nefes alış ikrar ise ve her nefes veriş iman ise; böylesi bir ruhi şekillenmesi olan kimsenin şu dünyada aşamayacağı engel, üstesinden gelemeyeceği zorluk, yıkıp geçmeyeceği barikat yoktur.

Sözünün eridir ve söz verdiğine imanı sonsuzdur.

Söz verip güvendiği Hakk ise, yardımcısı Hızır değil midir?

Yardımcısı Hızır olanın derdi ne ola ki….

Remzi Kaptan

 

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!