atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Kimin Alevisi

Alevilerde yeni bir bakış açısı, yaklaşım, düşünüş, üslup, davranış ve mücadele yöntemi gerekiyor.

Yüzlerce yıllık tarihten süzülüp geleni esas alan, Alevi inancını ve toplumunu merkeze koyan bir anlayış gerekiyor.

Günümüzde öyle bir Aleviyi bulmak güç.

Alevilerin Alevisinden çok, başkalarının Aleviler içerisindeki misyonerleri var.

Aleviliği ve Alevileri esas alan, yaşamın merkezine koyan, dünyaya ve yaşama bu merkezi esas alarak yaklaşan, yaşayan Alevi yok.

Ne var?

Çeşitli devletlerin ve haliyle onların yerel piyonları, çıkar grupları, ideolojik yapılar, siyasi örgütler ve daha başkaca Alevi dışı oluşumlar var.

Yani Alevilerin Alevisi yok, onun-bunun Alevisi var.

Peki Alevilere ve Aleviliğe değil de başka yapılara hizmet eden birisi, başkalarının çıkarını önde tutan birisinin Aleviliğe ve Alevilere bir faydası olabilir mi?

Misal bir siyasi partinin militanı, kadrosu Alevi davasını ve Alevileri mi esas alır yoksa kendi partisinin çıkarını mı?

Milliyetini ve etnik kimliğini esas alan birisi milliyetini mi esas alır yoksa Aleviliği ve Alevileri?

Sınıfsal davayı savunan birisi haliyle Aleviliği ve Alevileri değil, kendine göre sınıfının çıkarını esas alır.

Bu listeyi böylece uzatmak mümkün.

Onun için Alevilere gereken; Aleviliği ve Alevileri esas alan, Alevi kimliğini her şeyin üzerinden gören bir anlayışın ve bu anlayışın şekillendirdiği bir çalışma tarzının hâkim olmasıdır.

Bugün çeşitli yapıların Aleviler içerisinde misyonerleriyle Alevi toplumu aldatılıyor, zaman kaybediyor, geriletiliyor.

Bu gerçeklik birçok kimse tarafından görülse dahi bir şeyler yapılmıyor, geriye çekiliniyor ve meydan tamamen bu Alevi olmayan Alevilere bırakılıyor.

Alevilerin gündemi belirlemesi bir yana, Aleviler kendisi dışında oluşturulan gündemlerin peşinden sürekleniyor.

Bu yapay gündemlerle temel inanç birliği parçalanıyor, enerjisi boş kanallara aktarılıyor.

Bu da geleceksizlik demektir.

Tarih ve toplumlar sahnesinden çekilmek demektir.

Tümden bir yok oluş olmasa bile varlığı yokluğu belli olmayan, etkisiz bir toplumsal varlık demektir.

Alevilik var olmalıdır, insanlık ve inançlar yaşadığı sürece Alevilik inancıda varlığını sürdürmelidir.

Alevilik insanlıkla buluşturulmalıdır.

Aleviliğin en başta inançsal boyutu ve kültürel değerleri olmak üzere, Alevilik, bir çok yönden daraltılmış, varoluş ile alakalı sorunlar yaşayan, sorularına çözümler arayan insanlara ulaştırılmalıdır.

Aleviliği insanlıkla buluşturmak yerine yapılanlara bakın bir...

Baktığınızda göreceksiniz ki Alevileri geliştirecek, Aleviliği tanıtacak, orta ve uzun vadede Aleviliği yaşatacak hiç bir şey yapılmıyor.

Neden peki?

Çünkü Alevilerin Alevisi yok.

İşte bütün bu çemberleri kıracak olan, yapılan tüm hesapları alt üst edecek olan Alevilerin Alevisine ihtiyaç vardır.

O vakit Aleviler hayatın her alanında daha iyi bir konumda olur, Alevilik ise insanlıkla buluşur.

Korkmadan, çekinmeden diyebilmeliyiz ki; Biz falanca ırkın, siyasetin, devletin, sınıfın, partinin Alevisi değiliz, Alevilerin Alevisiyiz.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!