atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Lamekan Mülkünün Padişahı

Hz. Ali bizler için tüm zamanların idolüdür.

O yiğitliğini sembolü, mertliğin kalesi, Hakk'a inancın zirvesi, hakkaniyetin yılmaz savunucusudur.

Ne zaman yüreğimize bir kara düşse, umutlarımız kırılsa, inanca dair şüphe uyansa; carımıza yetişendir Ali.

Ali umuttur, Ali inançtır, Ali varlığımıza anlam katandır.

Hz. Ali, her kirliliğin gidericisidir.

Dara durmaya davettir Ali.

Sevgidir Ali ve aynı zamanda saygı ile yaklaşılandır.

Ali'nin huzurunda, Ali'nin yolunda yalan-yanlış, çarpıklık ve yamukluk, çıkar ve hile olmaz.

Ali, dosdoğru olan ve dosdoğrulara davettir.

Ali aşktır, aşkın en yüce haliyle yaşanmasıdır.

Ali için söylenen sözler asla abartı değildir.

Onlar aşk hali dile gelenlerden başka bir şey değildir ve aşkı ancak yaşayanlar bilir nasıl yaşandığını.

Ötelerin ötesinden gelen ve ötelerin ötesini kaplayandır Ali.

Mekanı ve zamanı yoktur onun.

Zahiren bir zaman var olmuştur, ama batın manada daima vardır ve her demde olacaktır.

O ilk nurun yansıması değil miydi?

Onun içindir ki o mekan olmayan mekanın (Lamekanın) padişahıdır.

Hz. Ali'yi bilmek, tanımak, ön yargısız yaklaşmak ve en önemlisi de anlamaya çalışmak gerekiyor.

Boşuna dememişti:"Bizi arayan bulur, bulan tanır, tanıyan sever, seven aşık olur, bize aşık olana biz de aşık oluruz" diye.

Hz. Ali'nin aşıkları değil midir halen yürek tellerimizi titreten, bize yaşama sevincini veren, umudu aşılayan, bilgeliği öğütleyen?

Hz. Ali'yi arayıp bulan, aşık olan birisinin hayatı gerçekten verili ve sıradan bir hayat mıdır?

Yoksa göksel nur diyarının hissedildiği, yakut ve zümrüt ufuklarının hakim olduğu bir hayat mıdır?

Sahi Hz. Ali gibi tüm zamanların rehberi bir şahsiyetin iltifat edip, onun deyimiyle aşık olduğu birisinin dünyevi ve uhrevi ne gibi bir zorluğu ve sıkıntısı olabilir ki?

Onun için sır ve bilinmezlik diye bir şey olabilir mi?

Onun için keramet ve himmet/hikmet diye bir istek olabilir mi?

Lamekan mülkünün padişahına 'belli' diyenlerin yurdu elbette lamekan yurdudur.

Arayıp bulana, bulup tanıyana, tanıyıp aşık olan aşk olsun ve aşkları daim olsun.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!