atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Medeniyet İnsanı Esas Aldıkça Bir Değer İfade Eder

Medeniyet, insani değerler esas alınarak ancak gelişebilir ve gerçek anlamıyla bir medeniyet ancak insan merkezli olursa bir anlam taşıyabilir.

Bunun dışındaki gelişmeler, yani teknolojik ilerlemeler ve daha başka insan yararına olan hayatı kolaylaştırıcı unsurlar eğer insanı esas almıyorsa çokça bir anlam ifade etmiyor.

Günümüz medeniyetinde rekabettir esas alınan, bencilliktir merkezde olan, tüketimdir değer gören.

Bunlar doğru kabul edilip değer gördükçe, insani olan ne varsa haliyle ötelenir, geriye atılır.

Bu şekilde gelişen bir medeniyet ne kadar medenidir ve böylesi bir medeniliğin gelişmesi insanlığın genel tarihi içerisinde ne kadar değerlidir?

Doğal kaynakları amansız tüketen, çevreyi korkunç derecede kirleten ve dünyanın ekolojik dengesini geriye dönülmez şekilde kötü hale getiren bir medeniyet ne kadar değerli olabilir ki?

Hoyratça kullanılan sadece doğal kaynaklar değildir ve yine kirletilen doğal denge değildir.

Aynı şekilde doğal kaynaklar gibi acımasızca kullanılan insandır, kirletilen doğayla beraber insanın duygu ve düşünceleridir.

Böylesi bir tüketim çılgınlığında, kirletme yarışında tek tek bireyler haliyle etkilenir, onlar istemese dahi o akıntıya kapılırlar.

Bütün bu kuşatılmışlık ve hengameye karşın yine de bilinci gelişmiş ve farkındalığı artmış olan bireylerin yapabilecekler şeyler vardır.

Her birey kendisinden başlayarak bazı şeyleri yapabilir.

Her ne olursa olsun bence insanlığımızı asla kaybetmemeliyiz.

Yüreğe dokunmayı esas almalı, yardımlaşma ve paylaşmayı esirgememeliyiz.

Üçkağıtçılığı yetenek, sahtekarlığı marifet, dolandırıcılığı zeki olmak olarak anlamamalıyız.

Tükettikçe kendini var edenlerden değil, ürettikçe var olanlardan olmaya çalışalım.

Doğal dengenin korunması için kendi bedenimize, evimize ne kadar özen gösteriyorsak aynı şekilde özen göstermeliyiz.

Dünyevi anlamda bazı şeylere sahip olmamak adına da olsa asla ama asla insan olmaktan, insan kalmaktan ve insanca davranmaktan vazgeçmemeliyiz.

İnsanı asil kılan, medeni yapan budur.

Daha böyle yüzlerce örnek sıralanabilir.

Fakat esas olan medeni olmanın kriterinin tüketmek, bencilleşmek olmadığı gerçeğinin anlaşılmasıdır.

Remzi Kaptan

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!