atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Yozluk nedir? Gelismek, cagdas trendlere uymak yozlukmudur?                                  

Yozluk; soysuzlaşmadır, kendi öz benliğini yitirmedir, kukla olmadır, ahlak yitimidir, değerlere yabancılaşma değerlere düşmanlıktır.

Bazıları yozluğu yerleşik değerlere isyan diye aşılıyor ve dayatıyor. Yozluğun geleneklere isyan ile bir ilgisi yok. İsyan etmek soylu bir eylemdir. Yozluk ise isyandan ziyade değerlere düşmanlık, toplumsal alandan kaçış ve her türlü ucuz bireyciliği yaşamadır.

''Birey olmak'' ve bireysel haklardan en azami şekilde faydalanmak her insanın en tabi hakkıdır. Ancak toplumsal varlığın daha nitelikli ve gelişmiş olarak varlığını sürdürmesi noktasında insan sorumludur. En başta kendisine, toplumsal yapıya, doğal çevreye karşı sorumludur. Oysa yoz  kişilik bu sorumlulukların sahibi değildir. Olmadığı gibi yozluğunu gizlemek ve her türlü düşkünlüğüne kılıf bulmak için bireysel haklar diye dayatmalarda bulunuyor. Gerçek manada bir birey haklarının savunucusu yobazlığa karşı olduğu gibi, yozluğa da karşıdır.

Yozlukta yobazlık gibi çürümeyi, kokuşmuşluğu getiriyor.

Elbette çağdaş ve çağı aşan yaklaşımların yanındayız. İlmi, edebi, ekonomik, sosyal vb. gelişmelerin yanındayız. Bu tür ilerlemelerin karşında olmak mümkün değil. İnancımıza terstir. Bizlerin karşı olduğu, her tür yozluğun ilericilik, gelişmişlik, çağdaşlık olarak dayatılmasıdır. Değerlerimize küfür edilmesi ilericilik değildir. Modernlik adına, başta ahlak olmak üzere bazı değerlerin acımasızca harcanması yozluktur. Bunların modernite, çağdaşlık olarak dayatılıyor olması kabul edilemez. Bunun adı yozluktur. Yozluk eşittir soysuzlaşmadır. Bunun doğru şekilde kavranılması gerekiyor.

Şüphesiz zaman değişiyor ve bu değişimin durması mümkün değil. Önemli olan bu değişime doğru anlam vererek kendi payına düşen katkıyı olumlu manada sağlamaktır. Yaşama anlam verme ve doğru bir hayatın sahibi olmak isteniliyorsa bu katkı sunulmalıdır. Eğer esen her rüzgara göre yön değiştiriliyorsa ve yenilik adına çürüme, bencillik, ahlaksızlık, değerlere küfür yani yozluk bir yaşam biçimi oluyorsa; yaşama anlam verme ve doğru bir yaşamın sahibi olunmaz. Bu da bir tercihtir elbette. Kişi çukurda yaşamayı seçmişse yaşasın. Ancak bunun adının konulması gerekiyor ve bunun adı yozluktur. Tekrar edelim ki yozluğu ilericilik ve modernlik olarak kimse dayatmasın. Nasıl ki yobazlık değerlere bağlılık olmayıp kokuşmuş bir yapılanmaysa; yozlukta çağdaşlık değil, çağdaşlık adına dejenerasyondur. Her ne kadar yozlar ve yobazlar zıt kutuptaki kesimler olarak algılansa da özde birbirlerini tamamlayan unsurlardır. Biri kokuşmuş bir takım kuram ve gelenekleri değer diye dayatıyor; diğeri ise çağdaşlık adına soysuzlaşmayı dayatıyor. Yozluğa ve yobazlığa karşı olmak gerekiyor. Yozluğa da yobazlığa da hayır!

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!